EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

AKTUELT

EHS foreningens generalforsamling

Lørdag den 20. maj afholdes EHS foreningens generalforsamling på sydfyn. I anledning af Foreningens 25 års Jublilæum er der efterfølgende festmiddag m.m. i strålingsfrie omgivelser. Se mere i sidste medlemsblad eller kontakt bestyrelsen.

 

EHS-foreningens klage til Ombudsmanden samt Institut for Menneskerettigheder

EHS Foreningen indsendte i marts 2016 en principiel klage vedr. diskriminering af EHS ramte på grund af handicap til Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand.

Åbningsskrivelsen

- beskriver klagens grundlag og indleder den omfattende

Uddybende redegørelse

Folketingets Ombudsmand

Svar fra Ombudsmanden den 27. april 2016

Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til FO 24. maj 2016

 

Institut for Menneskerettigheder

Svar fra Institut for Menneskerettigheder den 18. maj 2016

Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til IFM 24. maj 2016


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan du gøre?

Vi arbejder så godt vi kan på at kommentere og gøre indsigelser, når den trådløse industri ruller nye teknologier ud med myndighedernes godkendelse, men vi har brug for støtte og opbakning, og jo flere der arbejder med, jo større forskel kan vi gøre.

UNDERSKRIFTINDSAMLINGER

Herunder er to igangværende underskrift-indsamlinger og alle stemmer er vigtige bidrag.

 


 

 • Underskriftindsamling til begrænsning af mikrobølgebestråling af befolkningen

 •  


   

 • Bevar den anerkendte strålingsforsker Olle Johansson i sit job på Karolinska Instituttet.
 • Mindst 100 har i siden sommer tilføjet deres stemme - vær med til at markere din utifredshed sammen med over 2.500 andre...

   

   

   
  copyright EHS Foreningen