EHS Foreningen for elektro hyper sensitiveEHS collage 3
 
       

AKTUELT

Ny publikation giver viden og overblik over EHS i Danmark

Levevilkårene og livsomstændighederne for EHS personer i Danmark, er for første gang kortlagt, og resultaterne kalder på handling. Denne er sendt til de relevante nationale institutioner og politikere.

Speciallæge John Jalving skriver om udgivelsen:

Den netop udgivne publikation om elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) i Danmark, er ny og relevant viden. Kort opridset giver publikationen et overblik over syndromet, hvor hovedkonklusionerne er:

 • Syndromet er et stigende problem med relativ høj vækst
 • EHS er ikke anerkendt, men kan diagnosticeres med biologiske markører
 • Symptomerne ved EHS er omfangsrige og medfører markante begrænsninger i hverdagen.
 • Livskvaliteten forringes markant i takt med udviklingen i sensitiviteten, og denne er signifikant lavere end den generelle befolknings.
 • Tilknytningen til arbejdsmarkedet falder i takt med sensitiviteten, og borgere med EHS forsøger, at holde fast i arbejdsmarkedet længst muligt, ved bl.a. at blive selvstændige, trods en lav personindkomst herved.
 • Personindkomsten falder i takt med sensitiviteten, og flere står uden personindkomst.
 • De samfundsmæssige omkostninger over de næste 10 år vil være ca. 1 mia. DKK foruden sundhedsudgifterne.
Det er mit håb at vi i fællesskab, løfter denne udfordring i vores samfund, hvilket vil kræve en anerkendende og fordomsfri tilgang.

 

John Jalving
Speciallæge i Almen Medicin
Lektor emeritus ved Syddansk Universitet
15. september 2019Download publikationen her

 

 

Indlæg om 5G på Christiansborg - set over 10.000 gange på Facebook

"Om alle dem i Danmark, der er syge af stråling, og som de færreste (aner)kender. Og til alle dem, der ikke ved det."

(Her link til youtube version)
Julius Gorm Graakjæer Rantzau fortæller:

I min tid i Folketinget lærte jeg meget om mobilstråling og om alle de mennesker, som bliver syge af den og har svært ved at være nogen steder, da strålingen efterhånden er overalt i vort lille land - og mange steder er forholdsvis kraftig.

 

I min egen omgangskreds kender jeg også flere og mærker selv, hvordan det generer min krop og bevidsthed.

 

Det er efterhånden åbenlyst for mig, at mange af de symptomer, som især børn, men også voksne, oplever disse år, de svarer til de strålingssymptomer, som rapporteres både af mennesker, der oplever dem og forskning, der påviser dem.

 

I videoen fortæller Eva Theilgaard Jacobsen om symptomerne. Mens medier har travlt med at diskutere videnskab, så er der rigtige mennesker, der bliver rigtigt syge.

 

Der er mange mennesker, som allerede (og for mange år siden) er ramt af stråling og mere eller mindre handikappede pga. samfundets (vores) manglende bevidsthed (kollektive ignorance) omkring problemet.

 

Overfølsomheden kaldes EHS og i slemme tilfælde, når man bliver meget overfølsom, kan man udover mobilmaster, mobiltelefoner, wifi osv. heller ikke tåle at være i nærheden af elektriske apparater. Den 15.5 var jeg medvært på en liveudsendelse kaldet "5 timer om 5G", hvor vi fra et lokale på Christiansborg sendte live og havde gæster i studiet og via telefonen i løbet af dagen.

 

Dette klip viser Eva Theilgaard Jacobsen fortælle om EHS både generelt og en aktuel status. Det havde jeg spurgt hende, om hun ville komme og gøre, da hun har skrevet om emnet i en tungt dokumenteret bog.

 

Baby-alarmer, mobilmaster, WiFi privat og offentligt både inde og ude, i bus og i tog, fly og færge, smart-phones med bluetooth, mobildata og wifi, trådløse telefoner, iPads og meget mere.

 

- Ja, stråling er der masser af og symptomerne udebliver ikke, men så længe vi ikke tager stråling med i betragtning som en MULIG kilde, når vi har det skidt, så er det kun os selv og vores børn, vi snyder.

 

Kunne der være et problem? Jeg håber, at især forældre vil lytte.

 

Tro ikke mig, men mistro mig heller ikke. Gør dine egne erfaringer og før, du fejer det væk, så overvej:

 

Skal børn virkelig være ofre for voksnes ignorance? Eva Teilgaard Jacobsen, forfatter til bogen "Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser" fortæller om stråling og EHS den 15. maj 2019.

 

Støt Landsindsamlingen mod 5G

I sommerferien så et vigtig initiativ dagens lys. En gruppe bekymrede og aktive borgere tog kontakt til en advokat for at undersøge, om der er basis for at sagsøge Den Danske Stat for den ikke sundhedsgodkendte og ikke miljøgodkendte udrulning af 5G, som hele folketinget støttede i 2018 med forhenværende minister Lars Chr. Lilleholt i spidsen.

Baggrunden for dette vigtige initiativ skal findes i forårets 5G Konference d. 4. maj på Christiansborg, hvor EHS-Foreningen, MayDay, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og Dansk Institut for Folkesundhed var drivkraften bag og hvor forskere, kritikere og en advokat fremlagde tung viden og evidens for, at 5G, på basis af 2G, 3G og 4G dokumentation, vil være i strid med EU Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Habitatdirektivet, Bonnkonventionen og Bernkonventionen. Se mere info her:

https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/JuridiskResponsum5G

 

Siden d. 4. maj. har der været afholdt mange Borgermøder landet rundt med fokus på forskning og viden. Der er er skabt flere debatgrupper på de sociale medier, og det er lykkedes at få et mindre antal debatindlæg i de store landsdækkende aviser. DR og TV2 har desværre vist sig fra den lukkede side og omtaler ikke de mange 100 udenlandske forskeres bekymringer på området og de op til 3 appeller, som er sendt til politikere verden rundt. Man kan forledes til at beskrive dette som værende censur.
Se mere om borgermøder på Stop5G.dk/møder-og-events

 

Borgergruppen bag ”Landsindsamlingen mod 5G” har af eget initiativ påtaget sig ansvaret for at gribe ”stafetten” efter 5G Konferencen og videreføre det vigtige arbejde, som blev søsat i ikke mindre end en af vores demokratis historiske sale på Christiansborg. Lignende tiltag opleves rundt omkring i verden. Bl.a. i Australien samles også ind til fremtidig retssag. I USA er retssager påbegyndt og i Canada foregår et massesøgsmål imod teleselskaber. I Norge er der fokus på retssager imod de trådløse fjernaflæste forbrugsmålere.

Læs mere:https://stop5g.dk/?5G-i-resten-af-verden

 

Der er brug for økonomi til dette vigtige arbejde i Danmark

Støt Landsindsamlingen på: https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

 

Svar vedrørende klage over Detektor

Mail af 16. august fra Kirsten Maise Pedersen til DR m.fl.

Kirsten skriver blandt andet: "Jeg var overbevist om, at man hos DR ville finde denne henvisning og forskerkritik værd at notere og undersøge nærmere, så man kunne rette op på et evt. vildspor. Jeg troede, at behandling af klagen indebar at undersøge, om det reelt er fakta, man udbreder. Hvor troværdige de anvendte kilder reelt er, fremfor hvor "etablerede" eller "anerkendte", "førende" de måtte være, uanset hvor lidt tøj, de faktisk har på, når det er de biologiske effekter, det gælder - eller uafhængighed fra interessekonflikter! Det er jo præcis dét, der er så skræmmende fraværende i mediernes dækning og denne evindelige, ukritiske, blinde genbrug af disse "eksperter", der i høj grad ligger bag den etablerede status."


Læs hele mailen her: Sv_Vedr-klage-over-Detektor.pdf
Læs den omtalte artikel her:Trådløs-ansvarspådragelse Lad det stå skrevet...

 

Portrætter af EHS ramte

Lars Muhl og Githa Ben David har lavet to interviews med EHS ramte.

Isoleret fra omverdenen pga. mobilmaster, wifi og trådløs data i luften.

 

 

Jeg trækker vejret, men jeg lever ikke!
Interview med den internationalt anerkendte saxofonist, Samuel Hejslet og sygeplejerske, Julie Starup Pedersen, der begge er EHS-ramte.

 

 

Under radaren. Samtale med EHS ramt radio telegrafist, Stefan Helbak

 

EHS Foreningen deltog i indvielse af "European Stop 5G Alliance" i Schweiz

Formålet med alliancen er at forenes på tværs af landegrænser, samt at stå sammen om at styrke de politiske krav til Europas beslutningstagende organer og skabe et fora, hvori dette kan foregå.

Formålet med alliancen:

 1. At koordinere den politiske påvirkning i forhold til Europa Parlamentet, Europa Rådet, samt andre EU instanser.
 2. At koordinere kommunikation og information til befolkningen, så befolkningerne kan blive oplyste og derved understøtte og danne en kritisk offentlig viden og holdning.

En af hovedkræfterne og kontaktpersonen bag dette initiativ, er Maurizio Martucci fra "Stop 5G Italy" og forfatter af bog om electrosmog, elektrosensitivitet og de mørke sider af 5G, samt talsmand for "Alleanza Italiana Stop 5G" https://www.terranuova.it/News/Attualita/L-alleanza-italiana-Stop-5G-porta-i-malati-oncologici-e-gli-elettrosensibili-in-Senato

Forløbige initiativer:

 1. Underskriftindsamling gennem "European Citizens´Initiative", hvor indsamling af 1 million underskrifter i de europæiske lande. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
 2. "Disconnected Day - European Mobile Phone and Strike Day" d. 1. i hver måned, hvor alt trådløs som kan slukkes, bliver slukket.
 3. Som repræsentant for EHS Foreningen deltog Pernille Schriver sammen med Thomas Graversen fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og David Wedege, freelance journalisten fra Tabt Tråd (Facebook-nyhedskanal).

   

  Schweizisk/italiensk TV kanal har lavet dette informative indslag - selvfølgelig på italiensk men vi bliver interviewet ved tid 3.30 https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/29-06-2019-5g-una-rete-di-dubbi?id=11926481"

   

  Tidligere FN-medarbejder Claire Edwards https://www.youtube.com/watch?v=WTKMpQrqfek fik tillige taletid samt tyske Eduard Messmer https://www.solidarnosch.de/index.htm som netop arbejder på indsamling af underskrifter blandt europæere imod 5G via "The European Citizen Initiative".
  Den danske delegation fik tillige taletid til sidst og markerede at Danmark er repræsenteret i alliancen.

   

  Talerne på konferencen var bl.a.

  • Paolo Orio præsidenten for den Italienske EHS Forening,
  • Maurizio Martucci STOP 5G fra "Stop 5G Italy",
  • Fiorella Belpoggi fra Ramazzini Instituttet, som har forsket i kræftudvikling i forsøgsdyr udsat for 1,8 GHz EMF stråling sammenlignelig med en GSM mobilantenne. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29530389

   

  18 europæiske nationers NGO organisationer har tilkendegivet deres opbakning og deltagelse i sammenslutningen "European Stop 5G Alliance". Det første fælles tvær-europæiske initiativ er allerede sat i søen, som er "Disconnect Day", som vil være d. 1. dag i hver måned, hvor alt trådløs teknologi i ens hverdag, som man selv er herrer over, slukkes. Det være sig mobiltelefon, wifi, smartTV, babyalarmer mm.

   

  Initiativet vil få en dansk version, som har præmiere d. 1. august.

 

Advokathjælp til smartmeter

EHS-foreningen har lavet en aftale med advokat Christian F. Jensen, Bonnor Advokater, om at han kan varetage de indledende tiltag i forhold til at undgå installering af smartmeter.
Til en fast pris på kr. 2.500,- inkl. moms, kan du få hjælp til ikke at få installeret smartmeter.

 

Kontakt: cfj@bonnoradvokater.dk tlf: 45871717

Ordningen er helt ny og endnu uprøvet, men Christian F. Jensen forslår følgende arbejdsmodel:

 

Det indledende arbejde: Der vil i hver enkelt sag skulle oprettes klientoplysninger, udarbejdes ordrebekræftelse, gennemgås de breve som den konkrete klient har fået fra sit el-selskab, føres korrespondance med klienterne, gennemgås svar fra el-selskaberne, muligvis også føres en telefonsamtale eller to med klienterne, som erfaringsmæssigt sagtens kan tage nogen tid og andre ekspeditionsmæssige ting. Hver enkelt klient vil også blive bedt om, hvis de har en sådan, at fremsende lægelig bekræftelse på, at de evt. er særligt følsomme, f.eks. lider af EHS, og denne skal gennemgås for hver enkelt, der måtte have den. Disse opgaver tager tid og vi har forhandlet os frem til en favorabel pris på 2.500 kr. inkl. moms.

 

Om dette indledende arbejde er nok til at afværge installation af smartmeter kan ingen give garanti på.
Men når vi til at skulle tage det store skridt, som i Norge med retssag, så er tanken at lave et massesøgsmål og crowdfunde midler til advokatens arbejde, så vi er mange, der bærer det økonomiske ansvar.

 

Ingen skal stå alene med en retssag.

 

http://bonnoradvokater.dk/socialret.html

 

Lars Muhl om 5G misinformation i medierne

Lars Muhl kommer med en skarp analyse vedr. "Russisk misinformation" om 5G og stiller nogle meget relevante spørgsmål. Slutteligt: Hvor er dokumentation?

 

Lars Muhl: Hvem snyder hvem?

 

Overraskende indlæg på 5G konferencen på Christiansborg

Se videoreportage her

Advokat konkluderer: ”5G vil være i strid med regler i Menneskerettighedskonventionen, FN's børnekonvention, Bern- og Bonnkonventionerne”

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har i samarbejde med EHS Foreningen, MayDay samt Dansk Institut for Folkesundhed afholdt en 5G Konference på Christiansborg d. 4. maj 2019.

Udenlandske og danske oplægsholdere fortalte bredt om de mange forskellige menneskelige og miljømæssige konsekvenser, som 5G teknologien givetvis vil medføre vurderet ud fra den robuste forskning, som allerede viser biologiske effekter fra 2G, 3G og 4G.


Dagen blev afsluttet med et oplæg fra advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater i Holte.

 

Citat fra det juridiske responsum:

 

”Konklusion og afsluttende bemærkninger.
Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne. Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter.

Dette gælder også, når strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU. De nøjagtige helbredsmæssige skadevirkninger af 5G-systemet er ikke kendte, idet der ikke er tale om et eksakt defineret system, men det er på baggrund af den foreliggende forskning i radiofrekvent elektromagnetisk strålings påvirkninger af f.eks. menneskers og dyrs kroppe, herunder ved fremkaldelsen af DNA-skader og oxidativt stress, stærkt usandsynligt, at det ikke skulle medføre tilsvarende skadevirkninger som de hidtidige systemer, særligt al den stund det er baseret på samme grundlæggende stråling.

Den danske stat tjener betydelige beløb på at tillade oprettelse og drift af kommunikationssystemerne, bl.a. ved beskatning af overskud og auktioner over de frekvensbånd, som teleselskaber benytter til at opbygge den kommunikationsinfrastruktur, der kan indbringe selskaberne selv milliarder i overskud. Alfonso Balmori er én blandt mange forskere, der har udtalt sig på følgende måde om den iboende interessekonflikt i dette strukturelle problem, jf. Balmori 2005 p. 116: ”Controversy is frequent when the scientists recognize serious effects on health and on the environment that cause high economic losses.”

 

Download det over 60 sider lange dokument her: 5G-Responsum-med-bilag.pdf

 

Fokus på stråling:

EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år

Forskning.dk ser på videnskabens vigtigste fund inden for elektromagnetisk stråling gennem de sidste 15 år i denne artikel, hvor speciallæge og lektor emeritus John Jalving tegner et nyt forskningsoverblik.

læs mere

 

 

5G er et miljøtoksin - beder om foretræde på Christiansborg

Rådet for Helbredssikker-telekommunikation og EHS foreningen har i fællesskab bedt om foretræde for følgende udvalg:

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Læs pressemeddelelsen på "Rådets" hjemmeside her

 

Internationalt opråb:

"STOP 5G på jorden og i rummet"

247 forskere, læger miljøorganisationer har sendt en appel til FN, WHO, EU, Europarådet regeringer i alle lande. De frygter en kollaps af vores økosystem der allerede nu lider under den massive bestråling fra 2G, 3G og 4G

læs mere på den internationale hjemmeside - du kan downloade appellen på dansk!

 

Italienske myndigheder beordres til at informere befolkningen om mobiltelefoners og trådløse telefoners helbredsmæssige påvirkninger!

En italiensk dommer i Rom har afsagt en dom, som dikterer, at italienske myndigheder skal igangsætte informationskampagner til fordel for helbredssikker anvendelse af mobiltelefoner og trådløse telefoner.

Det er den italienske organisation ved navn A.P.P.L.E. (Association for the Prevention of and Fight Against Electrosmog), med professor Angelo Levis i spidsen, som har sagsøgt den Italienske regering for ikke at advare befolkningen om de helbredsmæssige risici ved anvendelse af mobiltelefoner og trådløse telefoner. Sundhedsaspekterne dokumenteres af megen anerkendt international forskning. A.P.P.L.E. fik medhold af retten, og regeringen skal nu i gang med at formidle denne kendte viden ud i den brede befolkning.


“It is therefore necessary to declare the obligation of the Ministry of the Environment, the Ministry of Health and the Ministry of Education, University and Research, each for its own area of competence, to ensure, in accordance with the provisions of Art. 10 of Law No. 36/2001, the adoption of an information campaign, addressed to the entire population, concerning the identification of correct methods of use of mobile telephone devices (cellular and wireless phones) and information on the health and environmental risks related to the misuse of these devices”.

(citat fra dommen)

 

Kampagnen er beordret igangsat af den italienske dom inden 16. juli 2019.

Det vil være passende, hvis de danske myndigheder følger trop, og derved opfylder deres egen formålsparagraf om oplysning og forebyggelse, og ligeledes får opfyldt Europarådets Resolution 1815 fra 2011, som anbefaler alle medlemslande netop at informere befolkningen, om hvorledes trådløs teknologi anvendes helbredssikkert.

 

Læs hele pressemeddelelsen her: Italiensk-dom-2019-presse.pdf

 

Vejledning når du skal til møde med din læge.

For at få den bedste behandling hos lægen er det vigtigt at man som elektrohypersensitiv (EHS) person gør sig nogle overvejelser inden lægebesøg.

Generelt kender læger kender stort set ikke til tilstanden. Samtidig har de oftest ikke tilstrækkelig information og kendskab til EHS.

Vedledningen er tilgængelig her:01 Faktablad - Lægebesøg.pdf


Er du medlem af foreningen kan du ydermere finde et brev fra vores lægefaglige rådgiver til din læge i vores medlemsarkiv eller ved henvendelse til vores rådgivere.

 

Et faktatjek af "Mandag Morgens" fejlbehæftede Faktatjek den 19. november.

Fejlbehæftet ”Faktatjek” om mobilstråling og usande udtalelser fra Sundhedsstyrelsens konsulent Christoffer Johansen vildleder befolkningen og beslutningstagere i mobilstrålingsdebatten


En ekspertgruppe, som igennem mange år specifikt har arbejdet med videnskaben omkring stråling fra trådløs teknologi, samt de vidtrækkende helbredsmæssige konsekvenser, har gennemgået Mandag Morgens faktatjek.

Artiklen er så fejlbehæftet at hele syv udsagn er fundet ikke korrekt

Som ekspertgruppen anfører:

”Vi bifalder, at der er nogen, som faktatjekker artikler i pressen, men det er vigtigt, at de gør det korrekt, omhyggeligt og upartisk, især hvis det kaldes et "faktatjek".
Der hvor befolkningen kan bruge deres egen kritiske sans, når de læser nyheder generelt, bør de i sagens natur have stor tillid til såkaldte ”faktatjek.
Derfor er det meget alvorligt, hvis såkaldte faktatjek ikke er pålidelige.”


læs artiklen og pressemeddelelsen her:


Faktatjek af Mandag Morgens fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling.pdf

Pressemeddelelse til Fejlbehæftet faktatjek.pdf

 

Ondt i hovedet når du kører bil?

Tysk undersøgelse af hjernens aktivitet og påvirkning når, bilen startes, aircondition, mobil, wifi er tændt i bilen

 

Kopfschmerzen im Auto - Headache in the Car (English Subtitles) from EMF News on Vimeo.

 

"Nelly har allergi overfor wifi" - TV midt vest

 

Udsendelse om Nelly og hvordan hun skal klæde sig i afskærmende tøj og doobelt-tjekke EMF niveauer og lave specielle aftaler bare for at komme til tandlæge.

 

Første danske retssag om EHS

Sagen har vakt interesse i flere medier og EHS Foreningen følger den med interesse

Sygeplejerske Jette Paulsen er ifølge a-kassen for syg til at arbejde og ifølge kommunen for rask til at modtage sygedagpenge. Ankestyrelsen har givet begge ret. Nu har hun trukket hun ankestyrelsen i retten.

 

Se omtale i DR her

Flere artikler på mediesiden

 

Ny "opslagstavle" med feriesteder

At finde stråle og EMF fri feriesteder kan være svært. Vi opsamler gerne informationer og gode råd fra medlemmer.

Send gerne informationer om feriesteder og ferietilbud til Nelly B. Thomsen tlf. 97 83 20 12

Se feriemuligheder her

 

Støt op om Borgerforslaget og vær med til at sætte gang i debatten

Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01131

 

Borgerjournalisterne har i samarbejde med en jurist, EHS Foreningen samt mange flere, udarbejdet et Borgerslag, der tager udgangspunkt i de retningslinier og forsigtighedsprincipper, som Europa-Parlamentet selv har udstukket, men som ikke er blevet efterfulgt af den danske regering.

 

EHS Foreningen er selvfølgelig medopstiller!!

Initiativtageren Donald Macintyre meddeler:

"Så er det offentliggjort!

Vi arbejder på højtryk med at lave en kampagne med memes og animerede gif'er som click-bait. De er klar i næste uge og vil blive delt ud.
EHS foreningen arbejder på at skabe nogle happenings og andet oplysning. Så mere kommer i næste uge....

 

Indtil videre....

 

Din opgave er at skrive under (det tager 2 min.), del, del, del.
Tal med dine venner og familie om forslaget.

 

Vær proaktiv. Vær kreativ. Få budskabet ud.

 

Kh Borgerjournalisterne"

 

Info om aktiviteter i København i forbindelse med høringen

Kl. 8.30-9.30:
Opstart kl. 8.30 ved Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København Vi afleverer underskriftindsamling
”Begræns Bestrålingen af Befolkningen” til Sundhedsstyrelsens Direktør Søren Brostrøm og Enhedschef for Strålebeskyttelse Mette Øhlenschlæger.

Dernæst går vi til Sundhedsministeriet, Holbergsgade 6, København for at aflevere underskrifterne til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 

Formål: Et stigende antal borgere i Danmark mærker på egen krop, hvordan stråling fra trådløs teknologi påvirker helbredet. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren anerkender ikke sammenhæng mellem den massive anvendelse af trådløs teknologi og helbredspåvirkninger. Ligeledes er formålet at påpege, at den aktuelle høring er vigtig at tage alvorlig, og at der er stor bevågenhed på høringen og det nødvendige efterspil.

 

kl. 10-12: Nørreport Station.
Måling af strålingsniveau med udstyr, som har lydeffekt og stor synlig antenne samt uddeling af flyers. En eller anden form for happening, som kan skabe opmærksomhed.

Formål: At formidle om strålingsproblematikken generelt, og at vi alle færdes i et mikrobølgehav i det offentlige rum, og når vi f.eks. benytter offentlig transport. Ligeledes at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

 

Kl. 12-13.30:
Vi stiller os foran Christiansborg på fortovet ved Rigsarkivet.

 

Formål: At gøre opmærksom på, at det aktuelle strålingsniveau i vort samfund, både private og offentlige steder er langt over grænsen for, hvad biologiske organismer kan tåle – både mennesker, dyr og planter påvirkes negativt viser anerkendt forskning. Grænseværdien bør sænkes. Uddeling af foldere/flyers til forbipasserende, samt at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

 

kl. 14-16.00: Høring i Landstingssalen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg med Liselott Blixt (DF) i spidsen afholder høring på Christiansborg.
Høringens overskrift er: ”Høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling” og foregår i Landstingssalen. http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kalender/33696/hoering.htm

 

Kl.18-20: Foredrag / Case Story / socialt samvær Mega Bar Frederiksberggade 22, 1. sal, 1459 København.

 

Ansvarlig og kontaktperson: Pernille Schriver, schriver.ehs@gmail.com, fastnetnr. 64670106

 

Trådløse smartmeters

Problematikken omkring de fjernaflæste elmålere(Smartmeter) kommer stille snigende ind i alle danske hjem i disse år, da Bekendtgørelse 1358 dikterer, at fjernaflæste elmålere skal installeres i hele landet inden udgangen af 2020.

 

At elselskaberne vælger en trådløs fjernaflæst elmåler, er elselskabernes valg. Det står IKKE nedskrevet i bekendtgørelsen. Kommunikationen mellem elselskaberne og vore medlemmer i foreningen har været meget forskellige, når medlemmer har gjort elselskaberne opmærksomme på, at medlemmerne ikke ønsker en trådløs fjernaflæst elmåler installeret.

 

EHS foreningen har i samarbejde med Rådet for Helbredssikker telekommunikation, holdt møder med brancheforeningen Dansk Energi for at finde nogle løsninger på problematikken.

 

EHS foreningen kan kun på det kraftigste anbefale, at alle holder fast i, at man ikke ønsker en trådløs fjernaflæst elmåler. Heller ikke med antenne installeret på tag eller i skel. Ingen kan med sikkerhed sige hvor meget eller hvor lidt en trådløs måler kommer til at stråle. Selvom dit elselskab fortæller dig, at måleren kun sender 4 gange per time, og at det er via et meget svagt signal, så er faktum, at det kan el- selskabet ikke engang vide med sikkerhed.

 

I EHS foreningens medlemsblad har biolog og cand. scient, Pernille Schriver opstillet en række gode råd til hvad du selv kan gøre i mødet med dit elselskab.

 

Da vi i øjeblikket får rigtig mange henvendelser har vi valgt at lægge de gode råd ud til alle her.

 

Hvad kan du selv gøre?

Find mere information på STOP SMARTMETER

Se filmen 'Take Back Your Power' - her med danske undertekster

 

Relevante spørgsmål til kandidaterne i kommunal- og regionsvalg

Det forestående valg i november er en kærkommen mulighed for os alle til at få vore lokale kommunale og regions politikere i tale.

 

Brug de vedhæftede spørgsmål til at stille til vælgermøde, skrive et læserbrev, snakke med en politiker over disken i den lokale Brugs eller ring til en en af kandidaterne og få en snak om de helt konkrete eksempler, som findes i dokumentet. Under hvert emne kan du trykke på linket og få mere baggrundsviden og "skyts", hvis du kommer ud i en debat, hvor du har brug for flere fakta og viden om emnet. Du kan i dokumentet også læse om hvilke ansvarsområder kommunerne og regionerne sidder med.

Download spørgsmål her

 

Ny norsk bog om EMF beskyttelse

På Rådet for helbredsikker telekommunikation's hjemmeside kan du gratis downloade en helt ny Norsk bog om EMF beskyttelse.

 

Som de skriver: "En kompetent nordmand har skrevet en rigtig god og forståelig e-bog om elektromagnetiske felter i bred forstand. Der er gode forklaringer på de mange begreber og ord, der er links til relevante studier og ikke mindst er der forslag til beskyttelse - mod både højfrevnt og lavfrekvent."

 

http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/god-norsk-vejledning-om-emf-beskyttelse

 

Artikel i Lemvig Folkeblad

Nelly Thomsen blev syg, da hun fik en ny iPhone. Nu er hun tvunget ud på landet for at komme langt væk fra strålende mobilmaster, routere - skriver Lemvig folkeblad.

Læs artiklen her

 

KURSUS i uge 40

Få styr på teknik og kommunikation

Som medlem af foreningen kan du deltage i efterårets kursus i teknik og kommunikation. Fire kompetente undervisere deler kvit og frit ud af viden og erfaringer der kan gøre en stor forskel som EHS ramt.

 

Tilmeldingsfrist er 1. september til Pernille Schriver på schriver.ehs@gmail.com eller tlf. 64 67 01 06.
Der er kun 32 pladser så det er efter først til mølle princippet.

Praktiske informationer

Tid: Lørdag den 7. oktober kl. 11.00 til søndag den 8. oktober kl. 15.00

 

Sted: Gomde Buddistcenter, Smedehalden 3, Espe 8420 Knebel


Pris: 350,- som indbetales på foreningens konto. 

Husk at skrive KURSUS og angiv navn på deltagere. Tilmeldingen er først gyldig når pengene er indbetalt.


Mad og måltider:
Kurset er holdt på et lavprisbudget og derfor beder vi hver enkelt deltager om at medbringe et lille bidrag til maden i form af økologiske grøntsager og/eller frugt svarende til det man selv ville kunne spise på et døgn.


Lørdag ved ankomsten bedes man også medbringe egen madpakke.

Vi og vores "madteam", sørger resten af kurset for brød, ris, kød, pålæg, kaffe, the og kage o.lign.
Du skal være indstillet på en praktisk opgave i forbindelse med et måltid eller to.

 

Sovefaciliteter: 
Der er 4 ledige enkeltværelser som man kan booke ved en merbetaling på 100,- og resten bliver fordelt på 8 dobbeltværelser, 1 trippelværelse samt en lille sovesal med 10 senge - her gælder det igen om at være hurtigst.

Sover du på værelser skal du enten medbringe sengelinned eller leje det for 75,- (dette afvikles på kurset)

Der forefindes ikke dyner og puder i sovesalen og man skal derfor selv medbringe sovepose eller sengetøj. Er det et problem så henvend dig til foreningen på 62 25 11 28 eller mail: christinamellgren.ehs@gmail.com.


Transport:
Der vil være opsamling i bil ved busstationen i Rønde efter ønske.


Kursusprogram:

Lørdag d. 7. okt.
kl. 11-12 Indkvartering, info om kurset og spisning af medbragt frokost/madpakke
kl. 12-14 'Signalanalyse af digitale transmissioner og deraf følgende biologiske påvirkningsmekanismer'ved Kim Horsevad
kl. 14-15: Pause for de, som trænger, og mulighed for spørgsmål til Kim for de, som har brug for dette.
kl. 15-17: 'Gennemgang af Jording' ved Vagn Larsen
kl. 17-19: Aftensmad 
kl. 19 -21: 'Socialt samvær' eller 
'Real-time signalanalyse med spectrum analyzer' og  'Afskærmning af computere' ved Kim Horsevad. Afholdes i telt væk fra kursussted, da der tændes elektrisk udstyr.

Søndag d. 8. okt.
kl. 7-8 Morgenmad
kl. 8-10 'Kontakt til myndigheder, skoler og børnehaver. Hvordan skrives et læserbrev, så medierne trykker det? Hvilke medier kan med fordel benyttes? Hvordan kommer man i dialog og hvilke slagkraftige argumenter kan bruges?' ved Pernille Schriver
kl. 10-10.30 Pause
kl. 10.30-12 EMF historik og nyttige modargumenter i en debat ved Henrik Eiriksson
kl. 12-13 Frokost
kl. 13-14.30 Henrik Eiriksson fortsætter: 'EMF historik og nyttige modargumenter i en debat'
kl. 14.30-15: Samlet spørgerunde til oplægsholderne samt evaluering af kurset

Under hele kurset er der også adgang til templet hvor man kan meditere eller finde ro samt smuk natur at gå ture i.

Spørgsmål:

Tilmelding og kursusprogram: Pernille Schriver (se ovenfor)
Madteamsleder: Lone Klemmensen mail: frivillig@ehsf.dk tlf. 86 30 19 65
Forespørgsel om afhentning eller formidling af evt. samkørsel: kontakt@ehsf.dk eller frivillig@ehsf.dk

OBS - husk at møde op duftneutral (tøj vasket i parfumefrit vaskemiddel - duftfri personlig hygiejne) - samt - at alt trådløst teknik - telefoner - smarte skridttællere - ipads - computere osv. - skal forblive slukket i bilen eller efterlades derhjemme.

 

 

Lovpligtig installering af fjernaflæste elmålere - oftest med trådløs aflæsning også kaldet Smartmeter - udgør et helbredsmæssigt problem.

I en aktuel sag ved Give har et ægtepar brugt mange år på at bygge og indrette deres hjem, så de har så lille en eksponering af både lav frekvent og høj frekvent stråling, samt elektromagnetiske felter EMF. Derfor nægter de at lade en fjernaflæst elmåler installere i deres hjem eller på deres grund, da deres elselskab MES benytter Kamstrups fjernaflæsete måler, som udelukkende sender data via trådløs datakommunikation.

 

Den nye lovgivning på området har længe været et stort problem for EHS ramte overalt i Danmark. Mange har ofte stået alene i kampen for at forsvare deres sidste strålefrie "helle" - hjemmet - som det eneste og sidste mulige opholdsted, hvor kroppen ikke overbelastes.

 

EHS foreningen er gået overordnet ind i sagen og har haft kontakt til og sendt informationer til Dansk Energi, Energistyrelsen, Energiministeriet, Energiminister Lars Chr. Lilleholt, enkelte lokale energiselskaber deriblandt MES og NEF.

 

Pt. arbejder vi på at komme igennem til pressen således, at der kan komme positiv og konstruktiv fokus på området, og at vi ikke hver især skal kæmpe hver vores lille kamp ude i vores lokal område med hver vort elselskab. Ligeledes er vi i gang med at udfærdige et officielt brev fra foreningen, som sendes/kan sendes til lokale elselskaber, både elselskaber som endnu ikke har opsat fjernaflæste målere, men også elselskaber, som allerede har implementeret de lovpligtige målere.

 

Overordnet burde der være taget hensyn helt fra begyndelsen af udrulning af fjernaflæste målere. Vores tidligere Energiminister Rasmus Helved Petersen har på et spørgsmål fra EHS Foreningen fra 13. maj 2014 vedr. ovenstående svaret citat:" Da der findes flere mulige tekniske løsninger for dataoverførelse, bør det være muligt i konkrete tilfælde at finde teknologi, der ikke belaster forbrugere med EHS overfølsomhed".

http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/

 

Facebook

 

Følg med i sagen her på siden og på vores Facebook side https://www.facebook.com/groups/EHSforeningen

 

 

Find mere information om fjernaflæste el- og vandmålere på websiden

stopsmartmeter.dk

 

EMF retningslinier 2016, udarbejdet af Det Europæiske Akademi for Miljømedicin, EUROPAEM - nu på dansk

Nu kan du downloade den danske oversættelse af de europæiske retningslinjer for forebyggelse, diagnosticering og behandling af helbredsproblemer og sygdomme relaterede til EMF (elektromagnetiske felter)

Hent EUROPAEM dokumentet

 

Ny liv i EHS foreningens frivilligarbejde

Beslutningen om at udvide årets generalforsamling med en ekstra dag til foredrag og undervisning resulterede i et rekordstort fremmøde.

Gennemsnitsalderen i foreningen er faldende da en stor del af de nye elektro hypersensitive er unge. Interessen for foreningens oplysnings- og hjælpearbejde er stort og på trods af at det daglige liv som "digital miljøflygtning", betyder at kræfterne er små og det begrænser virkeområderne, er virkelysten stor.

Frivilligkorpset er nu fordoblet og der er mulighed for virkeliggørelse af flere initiativer, bedre lokale netværk og mere kontakt mellem medlemmer i det daglige.

 

26 foreninger sætter fokus på truet patientsikkerhed

Formænd for 26 patientforeninger - med ialt 34.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark. Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb "funktionel lidelse".

 

Læs mere - og skriv under her

 

EHS-foreningens klage til Ombudsmanden samt Institut for Menneskerettigheder

EHS Foreningen indsendte i marts 2016 en principiel klage vedr. diskriminering af EHS ramte på grund af handicap til Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand.

 

Åbningsskrivelsen - beskriver klagens grundlag og indleder den omfattende Uddybende redegørelse

 

Folketingets Ombudsmand

• Svar fra Ombudsmanden den 27. april 2016

• Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til FO 24. maj 2016

 

Institut for Menneskerettigheder

• Svar fra Institut for Menneskerettigheder den 18. maj 2016

• Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til IFM 24. maj 2016