EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

AKTUELT

Smartmetersagen i Give

Kirsten og Ib Sæderups hjem er et et af de mest EHS venlige steder i Danmark og har gennem mange år fungeret som midlertidigt tilflugtssted for flere hårdt ramte miljø flygtninge.
Kirsten er selv hårdt ramt og ægteparret har brugt mange år på at bygge og indrette deres "resort". Derfor nægter de at lade et fjernaflæst apparatur installere på deres grund.

Den nye lovgivning på smartmeterområdet har længe været et stort problem for EHS ramte overalt i Danmark. Mange har ofte stået alene i kampen for at forsvare deres sidste strålefrie "helle" - hjemmet - som det eneste mulige opholdsted.

EHS foreningen er gået overordnet ind i sagen.

 

Find mere information om fjernaflæste el- og vandmålere på websiden stopsmartmeter.dk

 

EMF retningslinier 2016 fra Europæisk Miljøinstitut - EUROPAEM nu på dansk

Nu kan du downloade den danske oversættelse af de europæiske retningslinier for forebyggelse diagnosticering og behandling af EMF (elektromagnetiske felter) - relaterede helbredsproblemer og sygdomme.
Hent EUROPAEM dokumentet her

 

Ny liv i EHS foreningens frivilligarbejde

Beslutningen om at udvide årets generalforsamling med en ekstra dag til foredrag og undervisning resulterede i et rekordstort fremmøde.

Gennemsnitsalderen i foreningen er faldende da en stor del af de nye elektro hypersensitive er unge. Interessen for foreningens oplysnings- og hjælpearbejde er stort og på trods af at det daglige liv som "miljøflygtning", betyder at kræfterne små og det begrænser virkeområderne er virkelysten stor.

Frivilligkorpset er nu fordoblet og der er mulighed for virkeliggørelse af flere initiativer, bedre lokale netværk og mere kontakt mellem medlemmer i det daglige.

 

26 foreninger sætter fokus på truet patientsikkerhed

Formænd for 26 patientforeninger - med ialt 34.000 patienter - har længe set med bekymring

å en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark.

Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb "funktionel lidelse".

 

Læs mere - og skriv under her

 

EHS-foreningens klage til Ombudsmanden samt Institut for Menneskerettigheder

EHS Foreningen indsendte i marts 2016 en principiel klage vedr. diskriminering af EHS ramte på grund af handicap til Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand.

Åbningsskrivelsen

- beskriver klagens grundlag og indleder den omfattende

Uddybende redegørelse

Folketingets Ombudsmand

Svar fra Ombudsmanden den 27. april 2016

Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til FO 24. maj 2016

 

Institut for Menneskerettigheder

Svar fra Institut for Menneskerettigheder den 18. maj 2016

Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til IFM 24. maj 2016


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan du gøre?

Vi arbejder så godt vi kan på at kommentere og gøre indsigelser, når den trådløse industri ruller nye teknologier ud med myndighedernes godkendelse, men vi har brug for støtte og opbakning, og jo flere der arbejder med, jo større forskel kan vi gøre.

UNDERSKRIFTINDSAMLING

Trådløst udstyr benytter mikrobølger - en form for stråling - til at overføre data!

Danmark er blandt de lande i verden, som har det højst tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr.

 

Børn optager op mod den dobbelte mængde mikrobølgestråling fra trådløst udstyr ift. voksne!

Børn i daginstitutioner og skoler udsættes hver dag for langtidspåvirkning af stråling på trods af, at Europarådet i 2011 anbefalede alle medlemslande at beskytte børn og unge imod mikrobølger

Mikrobølger gennemtrænger alle kroppens celler


læs mere her

 • Underskriftindsamling til begrænsning af mikrobølgebestråling af befolkningen
 •  


   


   


   

 • Bevar den anerkendte strålingsforsker Olle Johansson i sit job på Karolinska Instituttet.
 • Mindst 100 har i siden sommer tilføjet deres stemme - vær med til at markere din utifredshed sammen med over 2.500 andre...

   

   

   
  copyright EHS Foreningen