EHS Foreningen for elektro hyper sensitiveEHS collage 3
 
     

AKTUELT

Overraskende indlæg på 5G konferencen på Christiansborg

Se videoreportage her

Advokat konkluderer: ”5G vil være i strid med regler i Menneskerettighedskonventionen, FN's børnekonvention, Bern- og Bonnkonventionerne”

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har i samarbejde med EHS Foreningen, MayDay samt Dansk Institut for Folkesundhed afholdt en 5G Konference på Christiansborg d. 4. maj 2019.

Udenlandske og danske oplægsholdere fortalte bredt om de mange forskellige menneskelige og miljømæssige konsekvenser, som 5G teknologien givetvis vil medføre vurderet ud fra den robuste forskning, som allerede viser biologiske effekter fra 2G, 3G og 4G.


Dagen blev afsluttet med et oplæg fra advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater i Holte.

 

Citat fra det juridiske responsum:

 

”Konklusion og afsluttende bemærkninger.
Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne. Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter.

Dette gælder også, når strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU. De nøjagtige helbredsmæssige skadevirkninger af 5G-systemet er ikke kendte, idet der ikke er tale om et eksakt defineret system, men det er på baggrund af den foreliggende forskning i radiofrekvent elektromagnetisk strålings påvirkninger af f.eks. menneskers og dyrs kroppe, herunder ved fremkaldelsen af DNA-skader og oxidativt stress, stærkt usandsynligt, at det ikke skulle medføre tilsvarende skadevirkninger som de hidtidige systemer, særligt al den stund det er baseret på samme grundlæggende stråling.

Den danske stat tjener betydelige beløb på at tillade oprettelse og drift af kommunikationssystemerne, bl.a. ved beskatning af overskud og auktioner over de frekvensbånd, som teleselskaber benytter til at opbygge den kommunikationsinfrastruktur, der kan indbringe selskaberne selv milliarder i overskud. Alfonso Balmori er én blandt mange forskere, der har udtalt sig på følgende måde om den iboende interessekonflikt i dette strukturelle problem, jf. Balmori 2005 p. 116: ”Controversy is frequent when the scientists recognize serious effects on health and on the environment that cause high economic losses.”

 

Download det over 60 sider lange dokument her: 5G-Responsum-med-bilag.pdf

 

Generalforsamling 2019 vel overstået

24 medlemmer, 4 interesserede og 20 brevstemmer "deltog" i EHS-foreningens generalforsamling i Mørkøv.

Da vi er i fuld gang med at samle op vil vi foreløbigt bare bekendtgøre, at man nu blandt andet kan tegne støttemedlemskab, samt at dagen forløb godt med nogle meget vigtige debatter. Vi fik også nedsat en arbejdsgruppe omkring at afsøge foreningens muligheder for på sigt, at kunne støtte med juridisk bistand i både små og store sager.

 

 

5G er et miljøtoksin - beder om foretræde på Christiansborg

Rådet for Helbredssikker-telekommunikation og EHS foreningen har i fællesskab bedt om foretræde for følgende udvalg:

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Læs pressemeddelelsen på "Rådets" hjemmeside her

 

Internationalt opråb:

"STOP 5G på jorden og i rummet"

247 forskere, læger miljøorganisationer har sendt en appel til FN, WHO, EU, Europarådet regeringer i alle lande. De frygter en kollaps af vores økosystem der allerede nu lider under den massive bestråling fra 2G, 3G og 4G

læs mere på den internationale hjemmeside - du kan downloade appellen på dansk!

 

Italienske myndigheder beordres til at informere befolkningen om mobiltelefoners og trådløse telefoners helbredsmæssige påvirkninger!

En italiensk dommer i Rom har afsagt en dom, som dikterer, at italienske myndigheder skal igangsætte informationskampagner til fordel for helbredssikker anvendelse af mobiltelefoner og trådløse telefoner.

Det er den italienske organisation ved navn A.P.P.L.E. (Association for the Prevention of and Fight Against Electrosmog), med professor Angelo Levis i spidsen, som har sagsøgt den Italienske regering for ikke at advare befolkningen om de helbredsmæssige risici ved anvendelse af mobiltelefoner og trådløse telefoner. Sundhedsaspekterne dokumenteres af megen anerkendt international forskning. A.P.P.L.E. fik medhold af retten, og regeringen skal nu i gang med at formidle denne kendte viden ud i den brede befolkning.


“It is therefore necessary to declare the obligation of the Ministry of the Environment, the Ministry of Health and the Ministry of Education, University and Research, each for its own area of competence, to ensure, in accordance with the provisions of Art. 10 of Law No. 36/2001, the adoption of an information campaign, addressed to the entire population, concerning the identification of correct methods of use of mobile telephone devices (cellular and wireless phones) and information on the health and environmental risks related to the misuse of these devices”.

(citat fra dommen)

 

Kampagnen er beordret igangsat af den italienske dom inden 16. juli 2019.

Det vil være passende, hvis de danske myndigheder følger trop, og derved opfylder deres egen formålsparagraf om oplysning og forebyggelse, og ligeledes får opfyldt Europarådets Resolution 1815 fra 2011, som anbefaler alle medlemslande netop at informere befolkningen, om hvorledes trådløs teknologi anvendes helbredssikkert.

 

Læs hele pressemeddelelsen her: Italiensk-dom-2019-presse.pdf

 

Vejledning når du skal til møde med din læge.

For at få den bedste behandling hos lægen er det vigtigt at man som elektrohypersensitiv (EHS) person gør sig nogle overvejelser inden lægebesøg.

Generelt kender læger kender stort set ikke til tilstanden. Samtidig har de oftest ikke tilstrækkelig information og kendskab til EHS.

Vedledningen er tilgængelig her:01 Faktablad - Lægebesøg.pdf


Er du medlem af foreningen kan du ydermere finde et brev fra vores lægefaglige rådgiver til din læge i vores medlemsarkiv eller ved henvendelse til vores rådgivere.

 

Et faktatjek af "Mandag Morgens" fejlbehæftede Faktatjek den 19. november.

Fejlbehæftet ”Faktatjek” om mobilstråling og usande udtalelser fra Sundhedsstyrelsens konsulent Christoffer Johansen vildleder befolkningen og beslutningstagere i mobilstrålingsdebatten


En ekspertgruppe, som igennem mange år specifikt har arbejdet med videnskaben omkring stråling fra trådløs teknologi, samt de vidtrækkende helbredsmæssige konsekvenser, har gennemgået Mandag Morgens faktatjek.

Artiklen er så fejlbehæftet at hele syv udsagn er fundet ikke korrekt

Som ekspertgruppen anfører:

”Vi bifalder, at der er nogen, som faktatjekker artikler i pressen, men det er vigtigt, at de gør det korrekt, omhyggeligt og upartisk, især hvis det kaldes et "faktatjek".
Der hvor befolkningen kan bruge deres egen kritiske sans, når de læser nyheder generelt, bør de i sagens natur have stor tillid til såkaldte ”faktatjek.
Derfor er det meget alvorligt, hvis såkaldte faktatjek ikke er pålidelige.”


læs artiklen og pressemeddelelsen her:


Faktatjek af Mandag Morgens fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling.pdf

Pressemeddelelse til Fejlbehæftet faktatjek.pdf

 

Landsdækkende kampagne for Borgerforslag

Vær med fra uge 36, når Kampagnen, som bakker op om Borgerforslaget om at indføre helbredssikre grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi skydes igang. Kampagnen løber ind til den 31. oktober 2018

Støt op på din måde, med det du kan, og det du har tid til.

Se på kampagnesiden forslag til lokale aktiviteter og materialer, du kan bestille: http://elektrosmognejtak.dk/

 

Vigtige datoer, hvor du har mulighed for at gøre en forskel:

 

1. sep. Folkemøde i Odense

- hvor EHS Foreningen har en stand, og der er gode muligheder for at få en snak med politikere fra kommune, region og folketinget. https://www.fyens.dk/indland/Dem-kan-du-moede-paa-Det-Fynske-Folkemoede-2018-Se-hele-programmet-her/artikel/3278391

 

2. okt. Folketingets Åbning - Demonstration udenfor Christiansborg.

- nærmere info senere på http://elektrosmognejtak.dk/

 

Med venlig hilsen
Cand. Scient. Biolog og Miljøvejleder
Pernille Schriver
EHS Foreningen

 

EHSF Kursus Weekend

FÅ STYR PÅ KOST, TEKNIK, HISTORIK OG KOMMUNIKATION

    OBS stadig få pladser tilbage! Deltag evt. i een dag for kun 250 kr. inkl mad - 165 kr. uden mad.

    Ring eller skriv til Rikke Ursin tlf. 58 54 36 72 eller rikkeursin@gmail.com

     

  • Har du brug for praktisk vejledning i opmåling, jording og afskærmning?
  • Er du nysgerrig for at vide mere om historikken bag de officelle grænseværdier?
  • Vil du have gode fif til arbejdet med læserbreve, aktioner, demonstrationer, underskriftindsamlinger, kontakt til ministerier, kommuner, politikere, forsyningsselskaber, skoler, forældre, de unge, arbejdspladsen, journalister m.m...
  • Har du brug for gode råd til at styrke kroppen gennem kost og urter?

Så tilmeld dig efterårets kursus for medlemmer hvor kompetente undervisere deler kvit og frit ud af viden og erfaringer der kan gøre en stor forskel som EHS ramt. Tilmeldingfrist er 10. september.

Kursusprogram:

Lørdag d. 6. okt.

kl. 11.00 -12.00
Indkvartering, info om kurset og spisning af medbragt frokost/madpakke
kl. 12.00 - 14.00
EHS og kost med kvalitet v/ Berith Zenia Fagergaard
kl. 14.00-15.00
Kaffe og The
kl. 15.00 -17.30
Opmåling, jording og afskærmning 1 & 2 v/ Kim Horsevad og Vagn Larsen (undervisningen deles op to hold efter kort introduktion)
kl. 17.30 -19.00
Aftensmad
kl. 19 -21:
Socialt samvær & tid til spørgsmål

Søndag d. 7. okt.

kl. 7.00 - 8.00
Morgenmad
kl. 8.00 - 10.00
Hvordan smeltet chokolade fører til miljøkatastrofe v/Henrik Eiriksson
kl. 10.00 - 10.30
Pause
kl. 10.30 -12.30
Hvordan kan vi informere så der lyttes og alvoren forstås? v/Pernille Schriver
kl. 12.30 -13.30
Frokost
kl. 13.30 -15.00
Samlet spørgerunde til oplægsholderne samt evaluering af kurset
kl. 15-16
Kaffe oprydning og de sidste vigtige samtaler

 

Tilmelding:

Rikke Ursin
Tlf. 58 54 36 72
rikkeursin@gmail.com

 

(Tilmeldingsfrist senest 10. september)

Priser:

Kursusdeltagelse: 325 kr.(overnatning i køje-rum eller lukket shelter mulig) Deltagelse en af dagene koster 165 kr. uden mad og 250 inkl mad.

 

Aftensmad lørdag: 90 kr. - Morgenmad søndag: 35 kr. - Frokost søndag: 50 kr.

 

(alt inklusive i alt 500 kr.)

 

Tilmeldingen er gyldig når beløbet er indbetalt på foreningens kontonr. 8401-0001040627

OBS: Husk at skrive KURSUS og angiv navn på deltagere og hvilke måltider i bestiller.

 

Mad og måltider:

Du skal selv medbringe madpakke til frokost lørdag. Maden skal bestilles på forhånd.Der vil være glutenfri. mælkefri og så vidt muligt økologiske madvarer.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes Rikke Ursin Tlf. 58 54 36 72

 

Overnatning:

Der er i sovesal med 24 enkelt og dobbeltkøjer samt mulighed for 24 overnattende i udendørs lukket shelter.

 

Vigtig information:

OBS - husk at møde op duftneutral (tøj vasket i parfumefrit vaskemiddel - duftfri personlig hygiejne) - samt - at alt trådløst teknik - telefoner - smarte skridttællere - ipads - computere osv. - skal forblive slukket i bilen eller efterlades derhjemme.

 

>Sted:

Naturskolen Tømmerhuset
Ringstedvej 65C
4440 Mørkøv

Download folder om Naturskolen i Ringsted

 

Ondt i hovedet når du kører bil?

Tysk undersøgelse af hjernens aktivitet og påvirkning når, bilen startes, aircondition, mobil, wifi er tændt i bilen

 

Kopfschmerzen im Auto - Headache in the Car (English Subtitles) from EMF News on Vimeo.

 

"Nelly har allergi overfor wifi" - TV midt vest

 

Udsendelse om Nelly og hvordan hun skal klæde sig i afskærmende tøj og doobelt-tjekke EMF niveauer og lave specielle aftaler bare for at komme til tandlæge.

 

International EHS dag 16. juni

Med inspiration fra den franske organisation Cæurs d'EHS, som har været igangsætter til den internationale ide om en fælles EHS dag, laves denne danske version, som supplement til det verdensomspændende initiativ.

Læs nærmere på https://www.facebook.com/coeursdehs.fr/

 

Inspiration til dagen, som alle kan være med til:

 

1. Sæt det gule hjerte på din facebook profil eller andre profiler på nettet
2. Sæt gule hjerter op i vinduer i dit hus eller i din bil
3. Tag gult tøj på
4. Kontakt din lokale avis eller radioprogram
5. Uddel informationsmateriale om emnet (kommer senere)
6. Oplagt mulighed for at sætte fokus på Borgerforslaget om at begrænse strålingsniveauet generelt fra trådløs teknologi https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01131

 

Internationalt sker der indtil videre følgende:
- I Spanien dannes en menneskekæde imod 5G https://www.stop5g.electroyquimicosensibles.org/

 

- Teksten i det gule hjerte er oversat til 16 forskellige sprog

 

- ......og der kommer mere info, når vi får info om de internationale aktiviteter

 

image

 

Første danske retssag om EHS

Sagen har vakt interesse i flere medier og EHS Foreningen følger den med interesse

Sygeplejerske Jette Paulsen er ifølge a-kassen for syg til at arbejde og ifølge kommunen for rask til at modtage sygedagpenge. Ankestyrelsen har givet begge ret. Nu har hun trukket hun ankestyrelsen i retten.

 

Se omtale i DR her

Flere artikler på mediesiden

 

Ny "opslagstavle" med feriesteder

At finde stråle og EMF fri feriesteder kan være svært. Vi opsamler gerne informationer og gode råd fra medlemmer.

Send gerne informationer om feriesteder og ferietilbud til Nelly B. Thomsen tlf. 97 83 20 12

Se feriemuligheder her

 

Støt op om Borgerforslaget og vær med til at sætte gang i debatten

Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01131

 

Borgerjournalisterne har i samarbejde med en jurist, EHS Foreningen samt mange flere, udarbejdet et Borgerslag, der tager udgangspunkt i de retningslinier og forsigtighedsprincipper, som Europa-Parlamentet selv har udstukket, men som ikke er blevet efterfulgt af den danske regering.

 

EHS Foreningen er selvfølgelig medopstiller!!

Initiativtageren Donald Macintyre meddeler:

"Så er det offentliggjort!

Vi arbejder på højtryk med at lave en kampagne med memes og animerede gif'er som click-bait. De er klar i næste uge og vil blive delt ud.
EHS foreningen arbejder på at skabe nogle happenings og andet oplysning. Så mere kommer i næste uge....

 

Indtil videre....

 

Din opgave er at skrive under (det tager 2 min.), del, del, del.
Tal med dine venner og familie om forslaget.

 

Vær proaktiv. Vær kreativ. Få budskabet ud.

 

Kh Borgerjournalisterne"

 

Info om aktiviteter i København i forbindelse med høringen

Kl. 8.30-9.30:
Opstart kl. 8.30 ved Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København Vi afleverer underskriftindsamling
”Begræns Bestrålingen af Befolkningen” til Sundhedsstyrelsens Direktør Søren Brostrøm og Enhedschef for Strålebeskyttelse Mette Øhlenschlæger.

Dernæst går vi til Sundhedsministeriet, Holbergsgade 6, København for at aflevere underskrifterne til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 

Formål: Et stigende antal borgere i Danmark mærker på egen krop, hvordan stråling fra trådløs teknologi påvirker helbredet. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren anerkender ikke sammenhæng mellem den massive anvendelse af trådløs teknologi og helbredspåvirkninger. Ligeledes er formålet at påpege, at den aktuelle høring er vigtig at tage alvorlig, og at der er stor bevågenhed på høringen og det nødvendige efterspil.

 

kl. 10-12: Nørreport Station.
Måling af strålingsniveau med udstyr, som har lydeffekt og stor synlig antenne samt uddeling af flyers. En eller anden form for happening, som kan skabe opmærksomhed.

Formål: At formidle om strålingsproblematikken generelt, og at vi alle færdes i et mikrobølgehav i det offentlige rum, og når vi f.eks. benytter offentlig transport. Ligeledes at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

 

Kl. 12-13.30:
Vi stiller os foran Christiansborg på fortovet ved Rigsarkivet.

 

Formål: At gøre opmærksom på, at det aktuelle strålingsniveau i vort samfund, både private og offentlige steder er langt over grænsen for, hvad biologiske organismer kan tåle – både mennesker, dyr og planter påvirkes negativt viser anerkendt forskning. Grænseværdien bør sænkes. Uddeling af foldere/flyers til forbipasserende, samt at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

 

kl. 14-16.00: Høring i Landstingssalen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg med Liselott Blixt (DF) i spidsen afholder høring på Christiansborg.
Høringens overskrift er: ”Høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling” og foregår i Landstingssalen. http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kalender/33696/hoering.htm

 

Kl.18-20: Foredrag / Case Story / socialt samvær Mega Bar Frederiksberggade 22, 1. sal, 1459 København.

 

Ansvarlig og kontaktperson: Pernille Schriver, schriver.ehs@gmail.com, fastnetnr. 64670106

 

Trådløse smartmeters

Problematikken omkring de fjernaflæste elmålere(Smartmeter) kommer stille snigende ind i alle danske hjem i disse år, da Bekendtgørelse 1358 dikterer, at fjernaflæste elmålere skal installeres i hele landet inden udgangen af 2020.

 

At elselskaberne vælger en trådløs fjernaflæst elmåler, er elselskabernes valg. Det står IKKE nedskrevet i bekendtgørelsen. Kommunikationen mellem elselskaberne og vore medlemmer i foreningen har været meget forskellige, når medlemmer har gjort elselskaberne opmærksomme på, at medlemmerne ikke ønsker en trådløs fjernaflæst elmåler installeret.

 

EHS foreningen har i samarbejde med Rådet for Helbredssikker telekommunikation, holdt møder med brancheforeningen Dansk Energi for at finde nogle løsninger på problematikken.

 

EHS foreningen kan kun på det kraftigste anbefale, at alle holder fast i, at man ikke ønsker en trådløs fjernaflæst elmåler. Heller ikke med antenne installeret på tag eller i skel. Ingen kan med sikkerhed sige hvor meget eller hvor lidt en trådløs måler kommer til at stråle. Selvom dit elselskab fortæller dig, at måleren kun sender 4 gange per time, og at det er via et meget svagt signal, så er faktum, at det kan el- selskabet ikke engang vide med sikkerhed.

 

I EHS foreningens medlemsblad har biolog og cand. scient, Pernille Schriver opstillet en række gode råd til hvad du selv kan gøre i mødet med dit elselskab.

 

Da vi i øjeblikket får rigtig mange henvendelser har vi valgt at lægge de gode råd ud til alle her.

 

Hvad kan du selv gøre?

Find mere information på STOP SMARTMETER

Se filmen 'Take Back Your Power' - her med danske undertekster

 

Relevante spørgsmål til kandidaterne i kommunal- og regionsvalg

Det forestående valg i november er en kærkommen mulighed for os alle til at få vore lokale kommunale og regions politikere i tale.

 

Brug de vedhæftede spørgsmål til at stille til vælgermøde, skrive et læserbrev, snakke med en politiker over disken i den lokale Brugs eller ring til en en af kandidaterne og få en snak om de helt konkrete eksempler, som findes i dokumentet. Under hvert emne kan du trykke på linket og få mere baggrundsviden og "skyts", hvis du kommer ud i en debat, hvor du har brug for flere fakta og viden om emnet. Du kan i dokumentet også læse om hvilke ansvarsområder kommunerne og regionerne sidder med.

Download spørgsmål her

 

Ny norsk bog om EMF beskyttelse

På Rådet for helbredsikker telekommunikation's hjemmeside kan du gratis downloade en helt ny Norsk bog om EMF beskyttelse.

 

Som de skriver: "En kompetent nordmand har skrevet en rigtig god og forståelig e-bog om elektromagnetiske felter i bred forstand. Der er gode forklaringer på de mange begreber og ord, der er links til relevante studier og ikke mindst er der forslag til beskyttelse - mod både højfrevnt og lavfrekvent."

 

http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/god-norsk-vejledning-om-emf-beskyttelse

 

Artikel i Lemvig Folkeblad

Nelly Thomsen blev syg, da hun fik en ny iPhone. Nu er hun tvunget ud på landet for at komme langt væk fra strålende mobilmaster, routere - skriver Lemvig folkeblad.

Læs artiklen her

 

KURSUS i uge 40

Få styr på teknik og kommunikation

Som medlem af foreningen kan du deltage i efterårets kursus i teknik og kommunikation. Fire kompetente undervisere deler kvit og frit ud af viden og erfaringer der kan gøre en stor forskel som EHS ramt.

 

Tilmeldingsfrist er 1. september til Pernille Schriver på schriver.ehs@gmail.com eller tlf. 64 67 01 06.
Der er kun 32 pladser så det er efter først til mølle princippet.

Praktiske informationer

Tid: Lørdag den 7. oktober kl. 11.00 til søndag den 8. oktober kl. 15.00

 

Sted: Gomde Buddistcenter, Smedehalden 3, Espe 8420 Knebel


Pris: 350,- som indbetales på foreningens konto. 

Husk at skrive KURSUS og angiv navn på deltagere. Tilmeldingen er først gyldig når pengene er indbetalt.


Mad og måltider:
Kurset er holdt på et lavprisbudget og derfor beder vi hver enkelt deltager om at medbringe et lille bidrag til maden i form af økologiske grøntsager og/eller frugt svarende til det man selv ville kunne spise på et døgn.


Lørdag ved ankomsten bedes man også medbringe egen madpakke.

Vi og vores "madteam", sørger resten af kurset for brød, ris, kød, pålæg, kaffe, the og kage o.lign.
Du skal være indstillet på en praktisk opgave i forbindelse med et måltid eller to.

 

Sovefaciliteter: 
Der er 4 ledige enkeltværelser som man kan booke ved en merbetaling på 100,- og resten bliver fordelt på 8 dobbeltværelser, 1 trippelværelse samt en lille sovesal med 10 senge - her gælder det igen om at være hurtigst.

Sover du på værelser skal du enten medbringe sengelinned eller leje det for 75,- (dette afvikles på kurset)

Der forefindes ikke dyner og puder i sovesalen og man skal derfor selv medbringe sovepose eller sengetøj. Er det et problem så henvend dig til foreningen på 62 25 11 28 eller mail: christinamellgren.ehs@gmail.com.


Transport:
Der vil være opsamling i bil ved busstationen i Rønde efter ønske.


Kursusprogram:

Lørdag d. 7. okt.
kl. 11-12 Indkvartering, info om kurset og spisning af medbragt frokost/madpakke
kl. 12-14 'Signalanalyse af digitale transmissioner og deraf følgende biologiske påvirkningsmekanismer'ved Kim Horsevad
kl. 14-15: Pause for de, som trænger, og mulighed for spørgsmål til Kim for de, som har brug for dette.
kl. 15-17: 'Gennemgang af Jording' ved Vagn Larsen
kl. 17-19: Aftensmad 
kl. 19 -21: 'Socialt samvær' eller 
'Real-time signalanalyse med spectrum analyzer' og  'Afskærmning af computere' ved Kim Horsevad. Afholdes i telt væk fra kursussted, da der tændes elektrisk udstyr.

Søndag d. 8. okt.
kl. 7-8 Morgenmad
kl. 8-10 'Kontakt til myndigheder, skoler og børnehaver. Hvordan skrives et læserbrev, så medierne trykker det? Hvilke medier kan med fordel benyttes? Hvordan kommer man i dialog og hvilke slagkraftige argumenter kan bruges?' ved Pernille Schriver
kl. 10-10.30 Pause
kl. 10.30-12 EMF historik og nyttige modargumenter i en debat ved Henrik Eiriksson
kl. 12-13 Frokost
kl. 13-14.30 Henrik Eiriksson fortsætter: 'EMF historik og nyttige modargumenter i en debat'
kl. 14.30-15: Samlet spørgerunde til oplægsholderne samt evaluering af kurset

Under hele kurset er der også adgang til templet hvor man kan meditere eller finde ro samt smuk natur at gå ture i.

Spørgsmål:

Tilmelding og kursusprogram: Pernille Schriver (se ovenfor)
Madteamsleder: Lone Klemmensen mail: frivillig@ehsf.dk tlf. 86 30 19 65
Forespørgsel om afhentning eller formidling af evt. samkørsel: kontakt@ehsf.dk eller frivillig@ehsf.dk

OBS - husk at møde op duftneutral (tøj vasket i parfumefrit vaskemiddel - duftfri personlig hygiejne) - samt - at alt trådløst teknik - telefoner - smarte skridttællere - ipads - computere osv. - skal forblive slukket i bilen eller efterlades derhjemme.

 

 

Lovpligtig installering af fjernaflæste elmålere - oftest med trådløs aflæsning også kaldet Smartmeter - udgør et helbredsmæssigt problem.

I en aktuel sag ved Give har et ægtepar brugt mange år på at bygge og indrette deres hjem, så de har så lille en eksponering af både lav frekvent og høj frekvent stråling, samt elektromagnetiske felter EMF. Derfor nægter de at lade en fjernaflæst elmåler installere i deres hjem eller på deres grund, da deres elselskab MES benytter Kamstrups fjernaflæsete måler, som udelukkende sender data via trådløs datakommunikation.

 

Den nye lovgivning på området har længe været et stort problem for EHS ramte overalt i Danmark. Mange har ofte stået alene i kampen for at forsvare deres sidste strålefrie "helle" - hjemmet - som det eneste og sidste mulige opholdsted, hvor kroppen ikke overbelastes.

 

EHS foreningen er gået overordnet ind i sagen og har haft kontakt til og sendt informationer til Dansk Energi, Energistyrelsen, Energiministeriet, Energiminister Lars Chr. Lilleholt, enkelte lokale energiselskaber deriblandt MES og NEF.

 

Pt. arbejder vi på at komme igennem til pressen således, at der kan komme positiv og konstruktiv fokus på området, og at vi ikke hver især skal kæmpe hver vores lille kamp ude i vores lokal område med hver vort elselskab. Ligeledes er vi i gang med at udfærdige et officielt brev fra foreningen, som sendes/kan sendes til lokale elselskaber, både elselskaber som endnu ikke har opsat fjernaflæste målere, men også elselskaber, som allerede har implementeret de lovpligtige målere.

 

Overordnet burde der være taget hensyn helt fra begyndelsen af udrulning af fjernaflæste målere. Vores tidligere Energiminister Rasmus Helved Petersen har på et spørgsmål fra EHS Foreningen fra 13. maj 2014 vedr. ovenstående svaret citat:" Da der findes flere mulige tekniske løsninger for dataoverførelse, bør det være muligt i konkrete tilfælde at finde teknologi, der ikke belaster forbrugere med EHS overfølsomhed".

http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/

 

Facebook

 

Følg med i sagen her på siden og på vores Facebook side https://www.facebook.com/groups/EHSforeningen

 

 

Find mere information om fjernaflæste el- og vandmålere på websiden

stopsmartmeter.dk

 

EMF retningslinier 2016, udarbejdet af Det Europæiske Akademi for Miljømedicin, EUROPAEM - nu på dansk

Nu kan du downloade den danske oversættelse af de europæiske retningslinjer for forebyggelse, diagnosticering og behandling af helbredsproblemer og sygdomme relaterede til EMF (elektromagnetiske felter)

Hent EUROPAEM dokumentet

 

Ny liv i EHS foreningens frivilligarbejde

Beslutningen om at udvide årets generalforsamling med en ekstra dag til foredrag og undervisning resulterede i et rekordstort fremmøde.

Gennemsnitsalderen i foreningen er faldende da en stor del af de nye elektro hypersensitive er unge. Interessen for foreningens oplysnings- og hjælpearbejde er stort og på trods af at det daglige liv som "digital miljøflygtning", betyder at kræfterne er små og det begrænser virkeområderne, er virkelysten stor.

Frivilligkorpset er nu fordoblet og der er mulighed for virkeliggørelse af flere initiativer, bedre lokale netværk og mere kontakt mellem medlemmer i det daglige.

 

26 foreninger sætter fokus på truet patientsikkerhed

Formænd for 26 patientforeninger - med ialt 34.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark. Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb "funktionel lidelse".

 

Læs mere - og skriv under her

 

EHS-foreningens klage til Ombudsmanden samt Institut for Menneskerettigheder

EHS Foreningen indsendte i marts 2016 en principiel klage vedr. diskriminering af EHS ramte på grund af handicap til Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand.

 

Åbningsskrivelsen - beskriver klagens grundlag og indleder den omfattende Uddybende redegørelse

 

Folketingets Ombudsmand

• Svar fra Ombudsmanden den 27. april 2016

• Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til FO 24. maj 2016

 

Institut for Menneskerettigheder

• Svar fra Institut for Menneskerettigheder den 18. maj 2016

• Kvitteringsbrev fra EHS Foreningen til IFM 24. maj 2016