EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

EMF retningslinier 2016, udarbejdet af

Det Europæiske Akademi for Miljømedicin EUROPAEM

- på dansk

Download den danske oversættelse af de europæiske retningslinjer for forebyggelse, diagnosticering og behandling af helbredsproblemer og sygdomme relaterede til EMF (elektromagnetiske felter)

Hent EUROPAEM dokumentet

Anerkendelse og diagnose

EHS er ikke en sygdom. EHS er en symptombaseret miljølidelse forårsaget af miljøforurening (elektrosmog).

EHS er derfor en kronisk miljølidelse, der er kendetegnet ved, at symptomerne aftager eller forsvinder, når den elektromagnetiske påvirkning ophører.

 

EHS er et syndrom og en funktionsnedsættelse

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids mulitisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, Kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

EHS er allerede en anerkendt, miljøbaseret funktionsnedsættelse i flere lande, men ikke i Danmark, hvor Sundhedsstyrelsen mener, at årsag og sygdomsudvikling ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt beskrevet.

 

EHS er en funktionsnedsættelse med rettigheder i henhold til national og international lovgivning, og er som sådan anerkendt i Sverige siden 1995.
EHS opfylder alle betingelser for en funktionsnedsættelse som beskrevet i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap med fokus på de barrierer i miljøet, som forhindrer funktionsnedsatte personer i at have tilgængelighed, være inkluderede og i at deltage i samfundet på lige fod med andre.

 

I praksis er EHS som funktionsnedsættelse med rettigheder desværre ikke anerkendt i Danmark endnu. Det er et af EHS Foreningens formål at arbejde for denne anerkendelse.

 

Men EHS har siden år 2000 været klassificeret på Nordisk Ministerråds liste over miljøsygdomme som en symptombaseret diagnose ICD-10: 68.8 med specifikke, generelle symptomer relateret til brug af elektrisk udstyr. Symptomer, der forsvinder i ikke-bestrålede miljøer.

 

WHO anerkendte tilstandens eksistens i 2005 (Faktablad 296 ”Electromagnetic Fields and Public Health/Electromagnetic Hypersensitivity”) og anbefaler en omfattende sundhedsevaluering af disse personer.

 

At EHS er en velkendt funktionsnedsættelse er hævet over enhver tvivl.

Europaparlamentet

(resolution ”Health Concerns associated with Electromagnetic Fields” 2. april 2009):

 

”opfordrer medlemsstaterne til at følge eksemplet fra Sverige og anerkende personer, der lider af el-overfølsomhed som handicappede, og således give dem en tilstrækkelig beskyttelse, samt lige muligheder”

 

Det fremgår endvidere af Europarådets Resolution 1815 punkt 22:

 

”Et syndrom af intolerance over for elektromagnetiske felter (EMF) eksisterer, og at disse mennesker ikke simulerer sygdom eller lider af en psykiatrisk lidelse.”

 

Og i punkt 8.1.4 opfordres EU landene til at:

 

” være særligt opmærksomme på "elektrofølsomme" mennesker, der lider af et syndrom af intolerance over for elektromagnetiske felter og indføre særlige foranstaltninger for at beskytte dem, herunder oprettelsen af strålings-frie områder, der ikke er omfattet af det trådløse netværk."

Anderkendt funktionshandicap i Canada og USA

Foruden i Sverige er EHS også anerkendt funktionshandicap i Canada og USA og hører her under ”The Disability Act”. F.eks. hedder det i USA’s: United States Access Board:

 

”Bestyrelsen anerkender, at flere kemiske overfølsomheder og elektromagnetiske følsomheder kan betragtes som handicap under ADA, hvis de forringer de neurologiske, respiratoriske eller andre funktioner så alvorligt i et individ, at det væsentligt begrænser en eller flere af personens større livsaktiviteter.”

For elektrosensitive i Danmark er det vigtigt, at der ligesom i Sverige kommer en handicapregistrering, for at blive omfattet af FN's §22 standardregler, der vedrører diskrimination og tilgængelighed.

Sundhedsstyrelsen svigter

Sundhedsstyrelsen har som opgave at forebygge sygdomme og fremme folkesundheden. Men sundhedsstyrelsen gennemfører ikke informationskampagner om mobilstråling for at oplyse befolkningen om beskyttende forholdsregler og forebygge, at flere udvikler el-overfølsomhed.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er ikke dækkende. De omfatter kun stråling fra mobiltelefoner og ikke strålingen fra andre strålekilder som mobilmaster, trådløse routere (Wi-Fi), iPads og tablets, trådløse babyalarmer, trådløse pulsmålere, trådløse spillekonsoller, højttalere m.fl. eller den samlede effekt af udsættelse for mikrobølgestråling fra disse kilder (den såkaldte cocktaileffekt).

 

(Se mere under punktet "Appeller")

 

Diagnose

I 2012 udgav Den Østrigske Lægeforening retningslinjer for udredning af personer, hvor der er en mistanke om EHS.

 

Denne blev fulgt op af en endnu mere omfattende vejledning udarbejdet af det Europæiske akademi for miljølæger (EUROPAEM) i 2015.

 

Siden 2009 har ARTAC (Association Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) - en fransk uafhængig sammenslutning af læger og forskere med speciale i klinisk undersøgelse af kræft - foretaget udredning og certificering af EHS og MCS patienter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
copyright EHS Foreningen