EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Appeller og resolutioner

Læger, videnskabsfolk, forskere og andre medicinske og biologiske eksperter har i mange år opfordret myndighederne til strengere regulering af trådløs teknologi.

 

Her er nogle forholdsvis nye eksempler.


5G Københavner Resolution 2019

- for beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod elektromagnetisk stråling

Konferencedeltagerne på Christiansborg den 4. maj 2019 til konferencen ”5G - Næste generation af Mobilteknologi. Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter?”, sammefattede på baggrund af konferencens indlæg samt et nyt ”Responsum om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark” en resolution som appel til de danske myndigheder.

 

Læs Resolutionen her: 5G Københavner Resolution.pdf

 


INTERNATIONAL APPEL
Stop for 5G på jorden og i rummet

2018 - igangværende

Sendt til FN, WHO, EU, Europarådet og alle nationale regeringer:
Vi, undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra disse lande opfordrer til øjeblikkelig stop for udbredelsen af 5G (femte generations) trådløse netværk, herunder 5G rumsatellitter. 5G vil massivt øge eksponering for radiofrekvent (RF) stråling ud over de 2G, 3G og 4G telekommunikationsnetværk, som allerede er i funktion. RF-stråling er påvist skadelig for både mennesker og miljøet. Spredning af 5G er et eksperiment med menneskeheden og miljøet og er af international lov defineret som en forbrydelse.

 

www.5gspaceappeal.org/the appeal
Der er pr. 16. september 2019, 142,582 underskrifter fra 207 nationer og områder.

International forskerappel 2015

Mere end 200 internationale forskere appellerede til FN om at beskytte mennesker og dyreliv fra

elektromagnetiske felter og trådløs teknologi.

 

Læs statement her

 

Se video med statement herunder:


VIDEO: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields, Martin Blank, PhD Spokesperson from ElectromagneticHealth.Org on Vimeo.

 

Paris Appeal 2015

Videnskabsfolk og forskere fra hele verden har støttet Paris appellen, arrangeret af den franske kræftforskningsorganisation ARTAC.

 

Appellen har opnået mere end 2.000.000 underskrifter, der opfordrer internationale beslutningstagere, europæiske myndigheder, internationale organisationer, FN m.fl. til at anerkende de sundhedsmæssige problemer med trådløs teknologi.


Læs appellen her

 

Appel til danske politikere 2013

Udarbejdet og forelagt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg af psykologerne Eva Theilgaard Jacobsen og Susanne Bølling.

 

Se baggrundsmaterialet og se bilag

 

BioInitative Report 2012

BioInitiative Rapporten opdateres med 1800 nye studier som er publiceret siden rapportens første udgave i 2007. Det bringer antallet af undersøgelser tæt på 4000.
Rapporten er udarbejdet af et internationalt team af 29 uafhængige forskere og eksperter.

 

Rapportens samlede konklusion, på baggrund af den videnskabelige gennemgang, er at de gældende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi bør øjeblikkeligt sænkes til et sikrere niveau, mange tusinde gange lavere end de officielt tilladte værdier er på i dag.

 

www.bioinitiative.org

 

 

EHHI Report 2012

Amerikanske Environment and Human Health, Inc. (EHHI) udgiver en ny rapport der opfordrer til skrappere standarder for at regulere mobilteknologier - især for børn og gravide kvinder.
Rapporten der er udarbejdet af Amerikanske læger og miljøeksperter, har gennemgået flere hundrede studier (med peer review), hvor de mulige sundhedsmæssige konsekvenser ved mobilstråling er undersøgt. EHHI konkluderer ud fra studierne, at der er tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at der er en forhøjet risiko for sundhedsskader hos børn og gravide, der bruger mobiltelefoner og andre apparater, der udsender mobilstråling.

 

www.ehhi.org/cellphones/

 

Europarådets resolution 2011

Europarådet vedtog i maj 2011 den vidtgående resolution 1815 omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.

 

Konkret anbefales det blandt andet:

 

 • At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
 • At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strengt.
 • At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
 • At der fastsættes nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling.
 • At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.
 •  

  Se Europarådets resolution 1815 om mobilstråling (på dansk)

  Se Resolution 1815 på Europarådets hjemmeside (på engelsk)

   

  OBS Myndighederne i Danmark har indtil videre fravalgt at følge anbefalingerne fra EU.

   

   

  Det Europæiske Miljøagentur 2011

  Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sundhedsrisici ved stråling fra trådløst udstyr og anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forholdsregler omkring strålingen, fordi forskning peger på skadevirkninger.

   

  Miljøagenturet har i 2011 appelleret om følgende:

  • Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til stråling, f.eks. ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.
  • De gældende grænseværdier for stråling bør revurderes, da de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.
  • At der indføres mærkning med advarsler om mulige sundhedsrisici på mobiltelefoner.

   

  Se statement fra 2011 her

   

  Seletun erklæringen 2009

  7 uafhængige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland advarer i en videnskabelig

  publikation direkte mod radiofrekvent stråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De

  appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt.

  www.iemfa.org/seletun-statement/

  Video om Seletun erklæringen 2009

  Olle Johansson, PhD Announcing Seletun Scientific Statement from ElectromagneticHealth.Org on Vimeo.

   

  Den svenske forsker Olle Johansson fortæller på engelsk om Seletun erklæringen med appel om begrænsning af strålingen.

   

   

  BioInitiative Report 2007

  En række førende og uafhængige biofysiske forskere dannede det internationale "BioInitiative", hvor mere end 2000 undersøgelser på området blev gennemgået. Konklusionerne i deres rapport var alarmerende.

   

  bioinitiative.org

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242044

   

  Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) direktør Jacqueline McGlade tog rapporten fra BioInitiative meget alvorligt og sagde i 2007: "Vi må huske, at forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne for EU's miljøpolitik".

   

  http://ing.dk/artikel/82068-miljoeagentur- raser-sundhedsstyrelsen- er-perfid

   

  Bamberger appellen 2006

  175 tyske lægers appel om indgreb i forhold til trådløs teknologi.

  Se omtale af appellen på tysk.

   

  Mere end 35 appeller og resolutioner siden år 2000

  1. EMF Scientist Appeal 2015

  2. Paris Appeal 2015

  3. Babysafe Project 2014

  4. Potenza Picena Resolution 2013

  5. EHHI Report 2012

  6. Seletun Consensus Statement 2010

  7. Københavner resolutionen 2010

  8. Int’l Appeal of Würzburg 2010

  9. Dutsh Appeal 2009

  10. Porto Alegre Resolution 2009

  11. Paris Appeal 2009

  12. London Resolution 2009

  13. Berlin Appeal 2008

  14. Venice Resolution 2008

  15. BioInitiative 2007

  16. Brussels Appeal 2007

  17. WiMax Appeal 2006

  18. Allgäuer Appeal 2006

  19. Benevento Resolution 2006

  20. Helsinki Appeal, 2005

  21. Parish Kirchner Appeal 2005

  22. Saarlander Appeal 2005

  23. Stockacher Appeal 2005

  24. Hofer Appeal 2005

  25. Lichtenfelser Appeal 2005

  26. Freienbacher Appeal 2005

  27. Pfarrkirchener Appeal 2005

  28. Haibacher Appeal 2005

  29. Oberammergauer Appeal 2005

  30. Coburger Appeal 2005

  31. Maintaler Appeal 2004

  32. Bamberger Appeal 2004

  33. Freiburger Appeal 2002

  34. Catania Resolution 2002

  35. Declaration of Alcalá 2002

  36. Salzburg Resolution 2000

  37. Vienna Resolution 1998

   
  copyright EHS Foreningen