Oversigt over forskning

mikroskop

EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år

Forskning.dk ser på videnskabens vigtigste fund inden for elektromagnetisk stråling gennem de sidste 15 år i denne artikel, hvor speciallæge og lektor emeritus John Jalving tegner et nyt forskningsoverblik.

Læs mere

 

Forskning omkring stråling viser at udrulningen af 5G er ulovligt

Advokat Christian F. Jensen har på bagrrund af den foreliggende forskning udfærdiget et responsum som blev offentliggjort den 4. maj 2019 på Christiansborg

Det konkluderes i dette responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne. Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter.

Læs og download responsum her

 

Forskning omkring elektromagnetisk virkning på kroppens organer

En forskningskommentar ved den danske læge John Jalving, September 2013

Læs artiklen

 

BioInitiative rapport 2012

I denne opdaterede rapport fra 2012 vurderer 29 uafhængige forskere og sundhedseksperter fra 10 lande de omkring 1800 nye forskningsartikler (fra 2006 til 2011) omhandlende mulige risici fra trådløse teknologier og elektromagnetiske felter. Forskerne har 10 medicinske grader (MDs), 21 Ph.d.er, og tre MSc, MA eller MPHs. Blandt forfatterne er tre tidligere præsidenter for Bioelectromagnetics Society, og fem fuldgyldige medlemmer af BEMS. En af forfatterne er formanden for det russiske nationale udvalg for ikke-ioniserende stråling. En anden er Senior Rådgiver for Det Europæiske Miljøagentur.

 

 

Eksponerings niveauerne i 2012 er højere end forventet og har sneget sig ind alle steder, så både børn og voksne udsættes for uønskede virkninger på sundhed og velvære. Selv befolkningsgrupper, som vælger ikke at "gå trådløst", udsættes nu for ufrivillig eksponering, der mange steder overskrider forsvarlige niveauer.

 

 

Der er i 2012 adskillige beviser på, at stråling skader DNA og regeneration, viser tegn på toksicitet overfor de menneskelige gener, samt flere bekymrende virkninger på nervesystemet. Flere og flere undersøgelser viser nu, at naboer til mobil master/sendepositioner indberetter sundhedsskadelige virkninger. Et stort antal undersøgelser viser, at mænd som bærer mobiltelefoner i bæltet eller i lommen eller benytter trådløse bærbare computere har dårlig sædkvalitet/motilitet og får spermdød, og fertilitet og reproduktion er påvirket.

 

 

Rækken af mulige sundhedsmæssige virkninger fra kronisk bestråling er udvidet. De mest alvorlige sundhedsproblemer, der er blevet rapporteret, viser sig at være forbundet med ekstremt lav frekvens (ELF) og/eller radiofrekvent stråling (RF/RFR) og omfatter børne- og voksen leukæmi, hjernetumorer og øget risiko for neurodegenerative sygdomme, Alzheimers og Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS). Nylige undersøgelser underbygger i høj grad de potentielle risici for sundheden i stedet for at reducere vores bekymringer. Der er rapporteret øget risiko for brystkræft hos både mænd og kvinder, genotoksiske virkninger (DNA-skader, chromatin kondensering, micronucleation, nedsat reparation af DNA-skader i menneskelige stamceller), patologisk udsivning af blod-hjerne-barrieren, ændret immunfunktion, herunder øgede allergiske og inflammatoriske reaktioner, abort og hjerte-kar-effekter.

 

 

Søvnløshed (søvnforstyrrelser) er rapporteret i studier hos mennesker, der lever i selv meget lav intensitet RF miljøer med påvirkning fra WiFi og mobil sendepositioner. Kortsigtede virkninger på kognition, hukommelse og indlæring, adfærd, reaktionstid, opmærksomhed og koncentration, samt ændret hjerneaktivitet (ændret EEG) er også rapporteret i den videnskabelige litteratur, endda i flere forskellige artikler og anmeldelser.

 

Rapporten inkluderer hjernetumor risici fra mobiltelefoner, skader på DNA og gener, effekter på hukommelse, indlæring, adfærd, opmærksomhed, søvnforstyrrelse og kræft, samt neurologiske sygdomme som Alzheimers sygdom. Den omfatter også virkninger på sædceller og abort (fertilitet og reproduktion), effekter af trådløs teknologi på hjernens udvikling hos foster og spædbarn, samt virkninger af trådløst udstyr i klasseværelser på børn og unge. Terapeutisk anvendelse af meget lav intensitet EMF og RFR er også berettet problematisk.

 

 

BioInitiative 2012 anbefaler nye forebyggende grænseværdier for langtidsbestråling med ikke ioniserende radiostråling fra trådløs teknologi til 0,3 nW/cm² som er et mål for maksimal feltstyrke.
Det svarer til 3 μW/m², som svarer til -46 dBm, igen svarende til 0,03 V/m.

 

 

Se BioInitiative 2012 rapporten her.

Se resume på dansk

 

Svensk oversigt over forskningsresultater

Oversigt vedligeholdt af Mona Nilsson, forfatter af flere bøger og utallige artikler om radiostråling og elektromagnetiske felter.

 

Den Østrigske Lægeforening har anerkendt diagnosen EHS

Baseret på 12 års forskningsresultater har Den Østrigske Lægeforening i 2012 anerkendt diagnosen EHS og lavet en guide for læger til diagnosticering og behandling af sygdommen.

 

Klik her for at læse læge John Jalvings omtale.

 

Se Den Østrigske Lægeforenings vejledning her:

På dansk.

På engelsk.

 

Se også de 10 mobilråd fra Wiens læger på dansk.

 

Konsensus fra Det Amerikanske Miljøinstitut

Instituttet "American Academy of Environmental Medicine" har i 2012 lavet en konsensus omkring elektromagnetisk radiofrekvent strålings betydning for folkesundheden.

 

Klik her for at læse læge John Jalvings omtale.

 

 

Kongressen Mobiltelefoni, WiFi og WiMax:
Er der sundhedsmæssige risici?

Kongressen blev afholdt på Palazzo Marini i Rom den 14. juni 2011.

Professor Dominique Belpomme, onkolog og professor ved Universitetshospitalet Necker- Enfants Malades og formand for forskning i Anti-Cancer Therapeutics (ARTAC), forklarer i sit foredrag, at det nu er muligt at diagnosticere EHS gennem forskellige nye teknikker , der ikke kræver udsættelse for skadelig ioniserende stråling. Resultaterne kan også underbygges af forskellige blodprøver.

 

Læs et interview med Professor Belpomme lavet under kongressen.

 

Læs læge John Jalvings omtale af diagnosticeringen af EHS.

 

Dette er en vigtig opdagelse, fordi man nu er i stand til at definere EHS som en fysisk sygdom baseret på objektive undersøgelser.

 

 

Videnskabelig undersøgelse af canadiske Magda Havas et al

Undersøgelsen fra 2010 dokumenterer mikrobølgestrålingens påvirkning af det autonome nervesystem hos elektro hyper sensitive, el-overfølsomme. Undersøgelsen forstærker ARTAC’s dokumentation, at el-overfølsommes symptomer har direkte årsagssammenhæng med udsættelse for elektromagnetisk stråling, som påvirker centralnervesystemet.

 

Se al Magda Havas, B.Sc., Ph.D. forskning her og hendes samling af forskningsresultater fra det meste af verden: http://www.magdahavas.com/

 

 

 

 

 

 

Danske oversættelser af ARTAC' forskningsresultater

(Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse).

 

ARTAC (www.artac.info) er en nonprofit organisation for videnskabelig forskning, som involverer europæiske læger og forskere, der arbejder på vegne af lægeløftet. Som konsekvens heraf er ARTAC afskærmet fra ethvert socialt, økonomisk og politisk pres. Selvom ARTAC arbejder sammen med nogle NGO’er om praktiske folkesundhedsproblemer , er det en fuldstændig uafhængig forskningsinstitution .

 

ARTAC’s dokumenter oversat til dansk:

 

ARTAC September 2009

ARTAC Oktober 2009

ARTAC December 2009

 

 

 

Rapport fra den norske EHS Forening

Den norske EHS Forening www.felo.no har ultimo 2010 udgivet en rapport baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer.

 

Rapporten giver indblik i, hvordan man opdager sygdommen, hvordan man kommer igennem den kritiske akutfase, og hvordan man derefter lever med sygdommen.

 

Klik her for at læse rapporten, der også kan gemmes som pdf dokument.

 

 

 

 

Oversigt over forskningsresultater

Oversigt over forskningsresultater vedr. stråling fra mobiltelefoni og trådløst udstyr. Oversigten er kategoriseret, så man kan se, hvor der er fundet skadevirkninger, hvor der ikke er, eller om resultatet er tvivlsomt.

www.powerwatch.org.uk.