Børn og trådløs teknologi

barn

 

Vi ved fra forskningen, at børn med EHS ofte har symptomer som f.eks. mavepine, hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, uro, indlæringsvanskeligheder, depressive humørsvingninger m.v., symptomer der ofte aftager eller helt forsvinder uden for skoletid i weekender og i ferier. I værste fald kan barnet blive nødsaget til at blive taget ud af skolen og modtage hjemmeundervisning.

 

2011 - Europarådets resolution

Europarådet vedtog i maj 2011 den vidtgående resolution '1815' omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.

 

Konkret anbefales det blandt andet:


At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.

At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strengt.

At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.

At der fastsættes nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling.

At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

 

 

Myndighederne i Danmark har indtil videre fravalgt at følge anbefalingerne fra EU.

Derfor er det en vigtig faktor at tænke sig om.

Fravælge den trådløse baby alarm, find en anden løsning end at lade et barn spille spil på den voksnes mobil, kablede løsninger i hjemmet. Forebyggelse og hurtig handlen på symptomer er afgørende for et langt og sundt liv uden EHS. Børn kan ikke selv vælge, det kan den fornuftige voksen.

Husk : 

En tablet med aktiv WiFi, Bluetooth og NFC er ikke legetøj. 

NFC: Nærfeltskommunikation ( en Bluetooth lignende teknologi). 

Publikation til download:

Børn og trådløsteknologi