Forebyggelse

forebyggelse

For ikke at forværre situationen og samtidig give kroppen en chance for at komme i bedring, er det vigtigt at mindske grundbelastningen, det vil sige eksponeringen for elektromagnetiske felter. EMF i alle frekvensområder kan udløse alt fra let ubehag til alvorligt invaliderende symptomer.

Hvis følsomheden øges og bliver mere permanent, kan den EHS ramte ikke længere fungere normalt i hverdagen. Personen har simpelthen udviklet en fysisk funktionsnedsættelse.
Med en formindsket grundbelastning kan den EHS ramte ofte nemmere klare højere eksponeringsniveauer i kortere perioder.

Det handler derfor om at FOREBYGGE, og enkle foranstaltninger kan gøre en stor forskel:

  • Reducer påvirkningen fra elektromagnetiske felter – især trådløst udstyr.
  • Brug kabel alle steder hvor det er muligt.
  • Sluk for trådløse funktioner og elektriske apparater, når de ikke bruges, også dem der står på standby.
  • Beskyt særligt udsatte grupper, herunder gravide, børn og unge og vores ældre befolkning mod bestråling.
  • Tag advarselssignalerne alvorligt!