Grænseværdier og anbefalinger

Grænseværdier for stråling skal beskytte sårbare grupper som børn, syge og ældre i dagligdagen og er derfor en definition og fastsættelse af den højeste tilladte mængde stråling, som et menneske må udsættes for. Grænseværdier for stråling er altså en række sikkerhedsstandarder der angiveligt har til formål at beskytte mennesker mod at blive udsat for mere stråling end der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Flittig brug af teknologi er blevet en del af hverdagen for de fleste, og der kommer til stadighed nye produkter på markedet. Fordi denne udvikling er så ny og eventuelle helsevirkninger ikke er blevet tilstrækkeligt udredt, så ved vi ganske enkelt meget lidt om langtidsvirkningerne og hvilke konsekvenser dette kan få på den opvoksende generation og folkesundheden som helhed.

Danmark er blandt de lande, som har verdens højeste grænseværdier for mobilstråling.

Grænseværdierne fastsættes af den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) og følges af mere end 80 lande. I USA er grænseværdierne lavere end i Europa og fastsættes af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

De nuværende anbefalede maximale grænseværdier for de menneskeskabte radio-bølger, som nu anvendes globalt, er mere end en billion (dvs. en million millioner) gange højere end de naturlige niveauer, vi blev eksponeret for for blot hundrede år siden.

Grænseværdierne er utidsvarende og utilstrækkelige

Der er en meget vigtig og meget afgørende faktor, der gør os sårbare overfor mængderne af e-smog. Sikkerhedsgrænserne er ganske enkelt utidsvarende og utilstrækkelige.

Grænseværdierne i dag beskytter kun mod akut opvarmningseffekt af meget kortvarig eksponering. For mikrobølgestrålingen gælder grænseværdien som en beskyttelse mod varmeeffekter ved kun 6 minutters eksponering.

Grænseværdierne er med andre ord primært baseret på om påvirkningen af det elektromagnetiske felt fra din mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr, vil give dig elektrisk chok eller forbrændinger. Og det på trods af at videnskabsmænd over hele verden i årtier har forsøgt at råbe både WHO og ICNIRP op, om deres omfattende fund af andre og ligeså skadelige effekter af stråling inden for størstedelen af det elektromagnetiske spektrum – lige fra ekstremt lave frekvenser (ELF) til de 2,45 GHz vi anvender i mobiltelefoni i dag.

Grænseværdien beskytter altså ikke imod nogen form for langtidseksponering, og er derfor kritiseret for at være utilstrækkelig, blandt andre af Europarådet og Europaparlamentet.

Europarådet opfordrer eksempelvis medlemslandene til at anvende forsigtighedsprincippet og reducere befolkningens eksponering til så lavt et niveau som muligt.

Der findes ingen fastsatte grænseværdier, som beskytter f.eks. et barn, der i længere tid eksponeres for mange computere eller tablets med trådløst Wi-Fi, f.eks. i en undervisningssituation. Ligesom der heller ikke findes fastsatte grænseværdier, som beskytter hverken børn eller voksne mod den såkaldte 'cocktail-effekt', dvs. udsættelser for mange strålekilder på én gang.

 

Anbefalede grænseværdier for radiofrekvent stråling

Nedenstående grænseværdier er et udpluk af anbefalinger fra forskellige organisationer.

 

10.000.000 µW/m2 - FCC (USA) OET-65.
9.000.000 µW/m2 - ICNIRP 1998 : WHO, Danmark m.fl.
100.000 µW/m2 - Rusland og Italien.
1.000 µW/m2 - Bioinitiative Rapport, 2007.
1.000 µW/m2 - Europarådets Resolution 1815, 2011 (Peak 0,6 V/m).
170 µW/m2 - Seletun Statement, 2010.
100 µW/m2 - Europarådets Resolution 1815, dok. 12608, 2011 (Peak 0,2 V/m).
10 µW/m2 - Salzburg udendørs, 2002.
10 µW/m2 - Kalle Hellberg, Maxicom AB, 2003.
3 µW/m2 - Bioinitiative Rapport, revideret 2012.
1 µW/m2 - Salzburg indendørs, 2002.
1 µW/m2 - Kalle Hellberg, Maxicom AB, revideret 2004.
1 µW/m2 - EHS Foreningen, opholdsrum, 2011 (Peak 0,02 V/m).
1 µW/m2 - Burgerforum BRD, opholdsrum, 1999.
0.1 µW/m2 - Stråling fra solen under store solstorme.
0,01 µW/m2 - Burgerforum BRD, soverum, 1999.
0,000002 µW/m2 - NB. Mobiltelefoner kan fungere ned til dette niveau, PowerWatch.
0.000001-0.00000000001 µW/m2 - Naturlig baggrundsstråling, Karolinska 1997.

 

Danmark har valgt at lægge sig op af ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, hvis anbefalinger stammer fra en tid, hvor man ikke havde forskningsmæssigt overblik over ikke-termiske virkninger. Nu er biologer kommet på banen med deres erfaringer, og derfor er listen udvidet med langt mere seriøse grænseværdier, som tager højde for de biologiske effekter, der opstår ved udsættelse for radiofrekvente signaler.

 

EHS Foreningens anbefalede grænseværdi - er det niveau, som erfaringsmæssigt er grænsen for, hvor EHS- ramte eller almindeligt følsomme mennesker begynder at reagere ved længere tids udsættelse for radiobølger. Hvis Peak-to-peak niveauet for radiosignaler aldrig overstiger 0,02 Volt/meter, svarende til -50 dBm, er man nogenlunde garderet mod symptomer. Niveauet for hvad man tåler er individuelt, og vi kan ikke give garantier, men kun en rettesnor. Frekvens og mætning (feltstyrke) er ofte ret afgørende for, hvor meget radiostråling den enkelte person tåler.

 

Ønsker man at måle strålingen, fås dertil indrettede måleinstrumenter. Man skal dog sikre sig, at instrumentet dækker frekvensområdet for det udstyr, man vil måle på, og ikke mindst er tilstrækkelig hurtigt til at registrere korte peaks i signalet.

 

Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne i EU’s miljøpolitik, som går ud på, at der bør tages forholdsregler, hvis der er begrundet mistanke om at noget f.eks. mobilstråling, er sundhedsskadeligt.

 

Danske myndigheder har tilsidesat en lang række punkter i forsigtighedsprincippet og direkte forhindret, at det kan bringes i anvendelse.