Hvad er EHS?

 

EHS er en miljølidelse, der giver børn, unge og voksne en række forskellige fysiske symptomer i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling, også omtalt som EMF: elektromagnetiske felter, eller populært kaldet elektrosmog.

 

Flere og flere bliver mere sensitive overfor deres omgivelser

Tusindvis af mennesker over hele verden svækkes af en tilstand, der hedder elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS), og mange ved ikke engang, at det er roden til deres lidelser. 

Denne stadigt voksende gruppe mennesker mærker påvirkningen af strålingen og bliver utilpasse/syge.
Menneskeskabte elektromagnetiske felter eller elektrosmog, som det også kaldes, er ikke godt for nogen, men de påvirker især dem, der er elektrosensitive. Personer med EHS er derfor mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerancetærskel overfor elektromagnetiske felter end den gennemsnitlige befolkning.
Årsagen hertil er ukendt.

Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder.

Nogle tåler enkelte kilder godt, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering.

Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbejde foran computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet. 

KATEGORIER AF EHS

Ikke alle EHS personer er elektrosensitive i samme grad. Det varierer fra person til person, og som elektrosensitiv kan man have ”gode” eller ”dårlige” perioder. Man kan groft sagt opdele elektrosensitive personer i 3 kategorier.

 De let til moderat elektrosensitive
- der har en nogenlunde almindelig hverdag og arbejde, og i de fleste tilfælde også anvender de elektroniske medier.

 De moderat til svært elektrosensitive
- der er nødsagede til at foretage mange justeringer og tiltag for at få en hverdag til at fungere – hvoraf flertallet fortsat kan anvende elektroniske medier, men i mere begrænset omfang.

 De ekstremt elektrosensitive
- der er meget syge, uarbejdsdygtige, hjælpeløse i daglige gøremål, hjemløse m.v. og helt ude af stand til at opholde sig i nærheden af elektriske artikler - og naturligvis ikke er stand til at benytte elektroniske medier.

EHS rammer tilsyneladende tilfældigt

Mange mennesker erfarer, at de har oplevet symptomer på elektrosensitivitet i årevis uden at vide det og er derfor ude af stand til at rette op på problemet.
ALLE har intolerance overfor elektrosmog, men ikke alle udvikler symptomer.

EHS kaldes ofte også for el-overfølsomhed, og har været kendt siden elektricitetens indførelse. 
Det er altså ikke noget nyt, som er opstået i forbindelse med indførelsen af trådløs teknologi. 
Det er blot meget mere udbredt nu på grund af det.
Tilstanden har gennem tiden haft mange navne.
Den præcise internationale betegnelse er E.M.F.I.S. - elektromagnetisk felt intolerance syndrom. 

Man får ikke EHS, fordi man er bange for ny teknologi
De fleste elektrosensitive fortæller, at de var tidlige og/eller intensive (stor)brugere af teknologi, privat og på job, hvilket nu har givet dem helbredsproblemer. 
Mange elektrosensitive kæmper med at acceptere deres tilstand og ønsker ikke at opgive deres elektroniske apparater eller måske endda deres job, bolig, familie og netværk, førend deres helbred er i dyb krise.

HVEM RAMMES AF EHS?

Alle påvirkes af elektromagnetiske felter (EMF), men ikke alle mærker det – eller er måske ikke klar over, at EMF kan være årsag til symptomerne.

EHS er en miljølidelse som kan ramme alle fag- og aldersgrupper.

HVOR MANGE HAR EHS?

Ifølge internationale eksperter forekommer EHS hos 3-10 % af befolkningen. Antallet stiger pga. den stadigt øgede påvirkning fra trådløst kommunikationsudstyr.
Et øget antal børn bliver elektro hyper sensitive. De har problemer med at deltage i undervisningen på skolen, som i stigende grad foregår med trådløs teknologi.

ANDRE NAVNE FOR EHS

Nogle gange benævnes lidelsen med så forskellige navne som:
Radiostråle-syge, mikrobølge-skadet, el-overfølsomhed, el-allergi, strålingsallergi, elektrofølsomhed, elektromagnetisk intolerance, elektromagnetisk hyper sensitivitet (EHS) og electromagnetic hyper sensitivity.

EHS forkortelsen er den bedste at benytte ved vidensøgning internationalt.