EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Hvad er EHS ?

EHS er en miljølidelse, der giver børn, unge og voksne en række forskellige fysiske symptomer i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling, også omtalt som EMF: elektromagnetiske felter, eller populært kaldet elektrosmog.

 

Hvad står EHS for?

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. Den præcise internationale betegnelse er E.M.F.I.S. - elektromagnetisk feltintolerance syndrom.

 

Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling, end den gennemsnitlige befolkning. 
Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder.

 

Nogle tåler enkelte kilder godt, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering.

 

Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbejde foran computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet.

 

Hvilke symptomer får man?

Elektro hyper sensitivitet kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og og have forskellig varighed.

 

Tag de første tegn alvorligt. Mange, både pårørende og EHS ramte, venter længe med at reagere, selvom de mærker at noget er galt.

 

Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en lægelig forklaring.

 

Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.

 

En del oplever en "tømmermænds effekt" med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens udrensning efter kraftige påvirkninger.

 

Se flere symptomer her

 

3 kategorier af EHS

Ikke alle EHS personer er elektrosensitive i samme grad. Det varierer fra person til person, og som elektrosensitiv kan man have ”gode” eller ”dårlige” perioder. Man kan groft sagt opdele elektrosensitive personer i 3 kategorier.

 

1) De let til moderat elektrosensitive
- der har en nogenlunde almindelig hverdag og arbejde, og i de fleste tilfælde også anvender de elektroniske medier.

 

2) De moderat til svært elektrosensitive
- der er nødsagede til at foretage mange justeringer og tiltag for at få en hverdag til at fungere – hvoraf flertallet fortsat kan anvende elektroniske medier, men i mere begrænset omfang.

 

3) De ekstremt elektrosensitive
- der er meget syge, uarbejdsdygtige, hjælpeløse i daglige gøremål, hjemløse m.v. og helt ude af stand til at opholde sig i nærheden af elektriske artikler - og naturligvis ikke er stand til at benytte elektroniske medier.

 

Hvordan kan vanskelighederne komme til udtryk i hverdagen?

Den som bliver elektrosensitiv må ofte finde sig i at tilværelsen hastigt eller gradvist forandres på en gennemgribende måde. Selv familien og nære relationer rammes indirekte – og relationer sættes dermed på prøve. Sværest er det, hvis man ikke bliver taget alvorligt, måske ikke engang af sin nærmeste familie.

 

At blive syg af moderne teknik føles i begyndelsen helt ubegribeligt. Så at opdage at man er elektrosensitiv, vil for mange nok opleves som lidt af en livskrise, fordi det går op for en, at al normal færdsel i samfundet ikke længere er mulig, da store dele af samfundet i dag er baseret på trådløs teknologi med brug af mikrobølgestråling.

 

Vi får problemer med at opholde os hvor der er mange mennesker samlet, fordi alle personer nu til dags har en mobiltelefon på sig. Og den stråler ganske kraftigt med ujævne mellemrum. Vi klarer ikke at gå i indkøbscenter eller i butikker, fordi der er sat trådløse routere op overalt. Det at rejse med bus, tog eller fly er et mareridt, fordi der er trådløst net og fordi strålebelastningen fra mobiltelefonerne, som er inde i køretøjet er ekstra høje, fordi strålerne bliver reflekterede frem og tilbage inde i ”metal-hylsteret”.

 

Vi bliver nødt til at søge hen i områder med lav stråling, dvs tyndt befolket og hvor mobilmaster ikke står så tæt. Vi ønsker os flere strålefrie zoner.

 

At være pårørende

Når man bliver elektrosensitiv vil familien og ens nærmeste omgangskreds også blive påvirkede. Familien kan ikke længere foretage sig de samme ting som man er vant til, og den som har EHS kan ikke deltage i sociale begivenheder, gå til fritidsinteresser, deltage i forældremøder, i biografen, svømmehallen eller gå til fest. Børn kan have svært ved at opholde sig i skolen og/eller institutionen, og voksne kan finde det vanskeligt at opholde sig på arbejdspladsen og må ofte sygemeldes, i de fleste tilfælde med stress symptomer, som ligner EHS symptomer til forveksling.

 

Hvis du er pårørende til en EHS ramt kan det være en stor hjælp, hvis du søger oplysninger og udviser forståelse. Stol på den EHS ramtes reaktioner selvom symptomerne måske er usynlige. Betvivl eller bortforklar dem ikke. Og undlad frem for alt at udføre ”blindtests”, som f.eks. i smug at have en tændt mobiltelefon. Det kan forværre symptomerne og være til stor skade.

 

En forstående og hjælpsom omverden er en uvurderlig støtte for den elektrosensitive. Tag gerne kontakt til andre pårørende for at udveksle tanker og ideer til praktiske løsninger.
Medlemmer af EHS Foreningen kan få støtte og gode råd fra andre i samme situation.

 

Hvad er årsagen til symptomerne?

EHS er opstået som følge af den stigende anvendelse af elektrisk og trådløst udstyr, som har bragt strålingen op på et sundhedsskadeligt niveau.

 

Personer med EHS kan eksempelvis reagere på: 
Personer med EHS kan eksempelvis reagere på: Mobilmaster, Radio-/TV-sendere, basisstationer, højspændingsledninger, radar, mobiltelefoner, smartphones, smartwatches, tablets, trådløst net/WiFi, Bluetooth, WiMAX, TETRA, trådløse telefoner/headset/DECT basestationer og andet trådløst udstyr, mikrobølgeovn, laser/scanningsudstyr, IT-udstyr (PC, skærm, printer m.m.) TV, radio, clockradio, højttalere, lysstofrør, el-sparepærer, strømforsyninger/transformere, el-køkkenmaskiner, køleskab, fryser,vaskemaskine, tørretumbler, induktionskomfur, vandseng, elevationsseng, solarium, bil især el-bil og lader dertil, bus, tog, solcelleanlæg med inverter, robot plæneklippere, overvågningsudstyr, sporingsudstyr og kraftige magneter.

Hvem rammes af EHS?

Alle påvirkes af elektromagnetiske felter (EMF), men ikke alle mærker det – eller er måske ikke klar over, at EMF kan være årsag til symptomerne.

 

EHS er en miljølidelse som kan ramme alle fag- og aldersgrupper.

 

Hvor mange har EHS?

Ifølge internationale eksperter forekommer EHS hos 3-10 % af befolkningen. Antallet stiger pga. den stadigt øgede påvirkning fra trådløst kommunikationsudstyr.
Et øget antal børn bliver elektro hyper sensitive. De har problemer med at deltage i undervisningen på skolen, som i stigende grad foregår med trådløs teknologi.

Andre navne for EHS

Nogle gange benævnes lidelsen med så forskellige navne som:
Radiostråle-syge, mikrobølge-skadet, el-overfølsomhed, el-allergi, strålingsallergi, elektrofølsomhed, elektromagnetisk intolerance, elektromagnetisk hyper sensitivitet (EHS) og electromagnetic hyper sensitivity.
EHS forkortelsen er den bedste at benytte ved vidensøgning internationalt.

 

 

 

 

Epidemiolog, Vibeke Frøkjær Jensen og lægefaglig rådgiver for EHS-Foreningen, John Jalving, fortæller i Aftenshowet om elektromagnetisk hypersensitivitet.

 

 
copyright EHS Foreningen