Hvad er elektromagnetisk STRÅLING?

Stråling benævnes også elektromagnetiske felter (EMF). Elektromagnetiske felter er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felter. Felternes farlighed defineres i forhold til mængden af energi, som de indeholder og inddeles i en oversigt, der kaldes det elektromagnetiske spektrum.

Stråling findes naturligt i vores miljø, som f.eks. fra jordens magnetfelt og solen.
Siden det 20. århundrede overstiger den menneskeskabte stråling,  dog i langt højere grad naturlige stråling.
 
Der er to grundlæggende former for stråling:
1. ioniserende stråling (f.eks. røntgen og gammastråling)
2. ikke-ioniserende stråling
 
Ioniserende stråling
Højenergistråling der omfatter røntgen- og gammastråler. Denne type radioaktiv stråling er almindeligt kendt for at være meget farlige selv i små doser, men er heldigvis mindre udbredt i hverdagen.

Ikke-ioniserende stråling ("dagligdags stråling")
Ikke-ioniserende stråling omfatter radiobølger, mikrobølger, infrarød og ultraviolet. Det er en stråling med lavere energi, som vi typisk udsættes for i vores hverdag. Radiobølger (RF) og mikrobølger (MW) er ofte omtalt som radiofrekvent stråling og elektromagnetiske felter. Alle mobiltelefonsignaler og trådløse signaler der transmitteres og modtages er i form af elektromagnetiske bølger i det radiofrekvente (RF) og mikrobølge (MW) området.

Alle elektroniske apparater omgives dog også af et elektromagnetisk felt med en begrænset rækkevidde.
Trådløs teknologi baserer sig derimod på mikrobølgestråling som sendes pulserende gennem luften over store afstande. Begreberne mobilstråling eller radiofrekvent stråling er betegnelser for kommunikationssignaler som sendes gennem luften. Mikrobølger er i stand til at gennemtrænge vægge og andre materialer. 

Derfor inddeler man den ikke-ioniserende stråling i to hovedkategorier:
lavfrekvent stråling (LF)
højfrekvent stråling (HF)
 
Lavfrekvent (1Hz – 100KHz) er de elektromagnetiske felter som opstår omkring alt elektrisk udstyr, som er koblet til det almindelige ledningsnet.

Højfrekvent (>100KHz) bliver brugt i al trådløs kommunikation, som baserer sig på pulserende mikrobølgesignaler der bliver sendt gennem luften over lange afstande.

Eftersom de fleste ikke direkte kan mærke stråling i denne del af spektret, indser vi derfor ikke hvor dramatisk og pludseligt, vi faktisk har forandret vores elektromagnetiske omgivelser på blot ca. 100 år. At man ikke kan mærke strålingen er dog ikke ensbetydende med at man ikke påvirkes af den.