EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Hvad er stråling?

Stråling er energi der flytter sig gennem luften eller gennem materiale. Stråling benævnes også elektromagnetiske felter (EMF). Elektromagnetiske felter er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felter. Felternes farlighed defineres i forhold til mængden af energi, som de indeholder og inddeles i en oversigt, der kaldes det elektromagnetiske spektrum. Jo mere energi felterne har, jo farligere er de.

 

Stråling findes naturligt, selvom vi er i langt højere grad er udsat for meget høje niveauer fra menneskeskabte kilder.

 

Der er to grundlæggende former for stråling:
1. ioniserende stråling (f.eks. røntgen og gammastråling)
2. ikke-ioniserende stråling

 

Ioniserende stråling
Højenergistråling der omfatter røntgen- og gammastråler. Denne type radioaktiv stråling er almindeligt kendt for at være meget farlige selv i små doser, men er heldigvis mindre udbredt i hverdagen.

 

Ikke-ioniserende stråling ("dagligdags stråling")
Ikke-ioniserende stråling omfatter radiobølger, mikrobølger, infrarød og ultraviolet. Det er en stråling med lavere energi, som vi typisk udsættes for i vores hverdag. Radiobølger (RF) og mikrobølger (MW) er ofte omtalt som radiofrekvent stråling og elektromagnetiske felter. Alle mobiltelefonsignaler og trådløse signaler der transmitteres og modtages er i form af elektromagnetiske bølger i det radiofrekvente (RF) og mikrobølge (MW) området.

 

Alle elektroniske apparater omgives dog også af et elektromagnetisk felt med en begrænset rækkevidde.
Trådløs teknologi baserer sig derimod på mikrobølgestråling som sendes pulserende gennem luften over store afstande. Begreberne mobilstråling eller radiofrekvent stråling er betegnelser for kommunikationssignaler som sendes gennem luften. Mikrobølger er i stand til at gennemtrænge vægge og andre materialer. 

 

 

Derfor inddeler man den ikke-ioniserende stråling i to hovedkategorier:

  1. lavfrekvent stråling (LF)
  2. højfrekvent stråling (HF)

 

Lavfrekvent (1Hz – 100KHz) er de elektromagnetiske felter som opstår omkring alt elektrisk udstyr, som er koblet til det almindelige ledningsnet.

 

Højfrekvent (>100KHz) bliver brugt i al trådløs kommunikation, som baserer sig på pulserende mikrobølgesignaler der bliver sendt gennem luften over lange afstande.

 

Eftersom de fleste ikke direkte kan mærke stråling i denne del af spektret, indser vi derfor ikke hvor dramatisk og pludseligt, vi faktisk har forandret vores elektromagnetiske omgivelser på blot ca. 100 år. At man ikke kan mærke strålingen er dog ikke ensbetydende med at man ikke påvirkes af den.

 

E-smog i hverdagen

Vores miljø og vores hjem fyldes med stadigt mere elektromagnetisk forurening (e-smog) fra den elektronik, vi omgiver os med, men måske særligt fra den trådløse teknologi. 
Vi har taget denne nye kommunikationsteknologi til os med en enorm iver. Måske ulig nogen anden teknologi i historien.

Alle mobiltelefonsignaler der transmitteres og modtages er i form af elektromagnetiske bølger i det radiofrekvente (RF) og mikrobølge (MW) området.

Digital transmission og det globale system til mobilkommunikation blev grundlagt i 1991 og indeholdt ny udvikling såsom mulighed for data og billede transmissioner. 3. og 4. generations mobiltelefoner som er på markedet nu tilbyder desuden adgang til internettet i høj hastighed. 
Mikrobølgestråling omgiver os overalt i hverdagen fra forskellige kilder, og anvendes f.eks. til mikrobølgeovne, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fasttelefoner (DECT), trådløst internett (WLAN/Wi-Fi), bærbare computere, Bluetooth, mange spillekonsoller, babyalarmer, iPad/tablet, mp3-afspillere / bærbare medieenheder og tv for at nævne et par stykker. Disse apparater kan afgive en kontinuerlig stråling og/eller stærke pulserende signaler med ujævne mellemrum.

Alle elektriske apparater eller installationer påvirker hinanden, når de er forbundet indbyrdes eller er tæt på hinanden. Nogle gange kan du observere elektriske forstyrrelser (interferens) mellem dit fjernsyn, din mobiltelefon, din radio og nærliggende vaskemaskine eller elektriske ledninger.

 

Alle elektromagnetiske felter er bioaktive

Elektriske apparater kan ikke blot forstyrre hinanden. De kan også indvirke på biologiske systemer - dvs. vores kroppe.
Der er en betydelig mængde fagfælle godkendte (peer-reviewed) videnskabelige undersøgelser i høj kvalitet, der direkte og klart viser, at alle former for elektromagnetisk stråling - herunder ikke-ioniserende stråling - har observerbare virkninger på biologiske systemer. Biologiske reaktioner kan blive påvirket ved eksponering for alle dele af spektret - selv i meget lav frekvens. Man kan derfor konkludere at alle elektromagnetiske felter er bioaktive.

Omregningstabel for elektromagnetisme

Se next-up organisationens tilnærmede omregningstabel, som især er nyttig for de efterhånden mange danskere, der har investeret i måleudstyr for at beskytte sig imod elektrosmog: Omregningstabel for elektromagnetisme.

 

 

 
copyright EHS Foreningen