At være pårørende

 

Når man bliver elektrosensitiv vil familien og ens nærmeste omgangskreds også blive påvirket. Familien kan ikke længere foretage sig de samme ting som man er vant til, og den som har EHS kan ikke deltage i sociale begivenheder, gå til fritidsinteresser, deltage i forældremøder, i biografen, svømmehallen eller gå til fest. Børn kan have svært ved at opholde sig i skolen og/eller institutionen, og voksne kan finde det vanskeligt at opholde sig på arbejdspladsen og må ofte sygemeldes, i de fleste tilfælde med stress symptomer, som ligner EHS symptomer til forveksling.

 

Hvis du er pårørende til en EHS ramt kan det være en stor hjælp, hvis du søger oplysninger og udviser forståelse. Stol på den EHS ramtes reaktioner selvom symptomerne måske er usynlige. Betvivl eller bortforklar dem ikke. Og undlad frem for alt at udføre ”blindtests”, som f.eks. i smug at have en tændt mobiltelefon. Det kan forværre symptomerne og være til stor skade.

Omsorg og forståelse.