EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Rådgivning

EHS-foreningens rådgivning er et tilbud til vore mange medlemmer – private såvel som professionelle – der oplever udfordringer forårsaget af EHS.

Foreningen har siden 1992 drevet en hotline for mennesker, der tillægger deres helbredsproblemer miljømæssige påvirkninger fra elektrosmog.
Antallet af henvendelser vidner om, at der er et meget stort behov for råd og vejledning i forhold til livet med elektromagnetisk hypersensitivitet. (EHS)

 

Det er forældre til børn, unge og voksne med EHS, samt fagfolk, der henvender sig til EHS-foreningens rådgivning.

Hvad henvender de sig om...

De fleste henvendelser omhandler symptomer i forbindelse med brugen af Wi-Fi, mobiltelefoner og anden trådløs teknologi. Rådgivning i forhold til muligheder for udredning af symptomer, afskærmning og el-sanering, familieproblemer, og råd og vejledning om EHS i bred henseende, er udbredt efterspurgt.

 

Henvendelserne kommer fra folk i alle samfundslag og aldersklasser, men vi ser en tydelig tendens til at henvendelserne nu kommer fra særligt yngre personer, og i den seneste tid fra forældre der udtrykker bekymring for deres børn. Det er ofte personer der er rådvilde pga. manglende støtte og hjælp i sundhedssystemet og hos de kommunale myndigheder

 

Frivillige rådgivere

Som betalende medlem af foreningen kan du modtage rådgivning indenfor:

  • EHS generelt
  • Tekniske spørgsmål
  • Kost & Ernæring
  • Sundhedsfaglig rådgivning

omkring 10-12 frivillige rådgivere er tilknyttet foreningens faste team.

 

_______

 

For indmeldelse, se under Bliv medlem.

For uforpligtende samtale om, hvad EHS-Foreningen kan tilbyde, se under kontakt

 

 

 

 
 
copyright EHS Foreningen