EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Rådgivning

Du er velkommen til at ringe og få en uforpligtende samtale.


EHS-foreningens rådgivning er et tilbud til de mange – private såvel som professionelle – der oplever udfordringer forårsaget af EHS.

Foreningen har siden 1992 drevet en hotline for mennesker, der tillægger deres helbredsproblemer miljømæssige påvirkninger fra elektrosmog. Antallet af henvendelser vidner om, at der er et meget stort behov for råd og vejledning i forhold til livet med EHS.

 

Det er forældre til børn, unge og voksne med EHS samt fagfolk, der henvender sig til EHS- foreningens rådgivning.

Hvad henvender de sig om...

De fleste henvendelser omhandler symptomer i forbindelse med brugen af Wi-Fi, mobiltelefoner og anden trådløs teknologi. Rådgivning i forhold til muligheder for udredning af symptomer, afskærmning og el-sanering, familieproblemer, og råd og vejledning om EHS i bred henseende, er udbredt efterspurgt.

 

De personlige henvendelser kommer fra folk i alle samfundslag og aldersklasser, men vi ser en tydelig tendens til at henvendelserne nu kommer fra særligt yngre personer, og i den seneste tid fra forældre der udtrykker bekymring for deres børn. Det er ofte personer der er rådvilde pga. manglende støtte og hjælp i sundhedssystemet og hos de kommunale myndigheder

 

Der er derfor også et stigende antal henvendelser om decideret lægefaglig rådgivning, sociale ankesager og henvendelser vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Se her, hvordan du kan kontakte EHS Foreningens frivillige samtalere

 

OBS!- Uddybende og individuel teknisk- og sundhedsfaglig rådgivning er forbeholdt EHS Foreningens medlemmer.

 

_______

 

For indmeldelse, se under Bliv medlem.

 

 

 

 

Frivillige rådgivere

EHS generelt

Birthe Mikkelsen
Tlf. 97 14 02 09
Telefontid:
Tirsdage 10.00 - 12.00
Torsdage 19.30 - 20.30

 

 

Som medlem af foreningen kan du modtage rådgivning indenfor:

Tekniske spørgsmål

Kost & Ernæring

Sundhedsfaglig rådgivning

omkring 10-12 frivillige rådgivere er tilknyttet foreningens faste team.

 
copyright EHS Foreningen