EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

SAR-værdi

Når du taler i mobiltelefon, udsender telefonen elektromagnetiske bølger - også kaldet mikrobølger. Det gør den ligeledes når du sender en sms, en billedbesked eller downloader data, men også når den blot er tændt, og du ikke aktivt bruger den. SAR-værdien angiver, hvor meget energi/stråling, et område af kroppen optager, når man taler i mobiltelefonen.

 

Mobiltelefonen har en indbygget antenne, som har forbindelse med mobilmaster og de mobilantenner, der f.eks. sidder rundt om på bygninger eller står i landskabet. I princippet fungerer det på samme måde som en gammeldags transistorradio, der også modtager et signal gennem luften ved hjælp af en antenne.Forskellen er, at mobiltelefonen ikke bare modtager signaler, men også sender signaler.

 

Telefonen vil det meste af tiden ikke sende med maksimal effekt. Hvor stor effekt, den sender med, afhænger blandt andet af, hvor langt der er til den antenne, den er i forbindelse med, samt hvor effektiv telefonens antenne er. Mobiltelefonerne er designet til at indrette sig efter forholdene og ikke sende med højere effekt end nødvendigt. Jo kortere afstanden til antennen er, jo mindre effekt behøver telefonen sende med for at opretholde forbindelsen.

Hvad er SAR?

SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen - altså i den mest ekstreme situation.

 

SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.

 

En lav SAR-værdi er dog ikke udtryk for at telefonen er ”sikker” at tale i, og er derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.

 

I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee)

 

De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev grundlagt i 1993 og har ikke ændret sig siden.

 

SAR-værdierne er meget vanskelige at måle og er helt afhængige af hvilket gennemsnit der anvendes. De to standarder er derfor ikke sammenlignelige.

SAR-værdiens begrænsninger

En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er "sikker" at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig. De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier:

 

 • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor voksen mand
  (i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved "øret", hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken)
 • Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
 • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
 • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling - ikke andre effekter
 • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.
 •  

  EHS Foreningen råder til at

  - bruge mobiler og smartphones, der stråler mindst muligt, dvs. har en lav SAR-værdi.

   

  Benyt evt. disse links til information om, hvor kraftigt forskellige modeller stråler:

   

  Dansk                                       Engelsk (UK)                                     Engelsk

   

     
   
  copyright EHS Foreningen