SMARTmeter

smartmeterbillede

Utrolig mange mennesker mærker den gene det er at have fået installeret smartmeter som en standard i vores samfund. Det har været "triggeren" for mange der ikke havde EHS symptomer før.                                                                                                                                                                                                     

Der findes El- selskaber der sætter kunden først og finder en anden løsning end en konstant trådløs fjernaflæsning af strømmen. Dem sætter vi pris på.

Forgæves forsøg på dialog og med myndigheder
Foreningen har igennem mange år arbejdet ihærdigt for en mindelig løsning på smartmeter området, især på el-måler-området, for EHS ramte ved at være i direkte dialog med Energistyrelsen, Energiministeriet, Dansk Energi  og Energinet, samt forsøge at skabe en fælles enighed på tværs i denne sag. Dette lykkedes ikke og i beg. af 2019 måtte EHS Foreningen erkende, at der ikke var velvilje fra de involverede myndigheder, styrelser og private sektorer til vores videnskabelige og veldokumenterede henvendelser.

EHS-foreningen har lavet en aftale med advokat Christian F. Jensen, Bonnor Advokater, om at han kan varetage de indledende tiltag i forhold til at forsøge at undgå installering af smartmeter.
Til en fast pris på kr. 2.500,- inkl. moms, kan du få hjælp til at forsøge ikke at få installeret smartmeter.

 Kontakt: cfj@bonnoradvokater.dk tlf: 45871717

Ordningen er helt ny og endnu uprøvet, men Christian F. Jensen forslår følgende arbejdsmodel:

 

Christian F. Jensen udtaler: Der vil i hver enkelt sag skulle oprettes klientoplysninger, udarbejdes ordrebekræftelse, gennemgås de breve som den konkrete klient har fået fra sit el-selskab, føres korrespondance med klienterne, gennemgås svar fra el-selskaberne, muligvis også føres en telefonsamtale eller to med klienterne, som erfaringsmæssigt sagtens kan tage nogen tid og andre ekspeditionsmæssige ting. Hver enkelt klient vil også blive bedt om, hvis de har en sådan, at fremsende lægelig bekræftelse på, at de evt. er særligt følsomme, f.eks. lider af EHS, og denne skal gennemgås for hver enkelt, der måtte have den. Disse opgaver tager tid og vi har forhandlet os frem til en favorabel pris på 2.500 kr. inkl. moms. Hvis der bliver behov for at kontakte flere end elselskabet, f.eks. andelsboligforening, udlejer m.m., bliver det samlede advokatarbejde udført til en anden pris.

 

Om dette indledende arbejde er nok til at afværge installation af smartmeter kan ingen give garanti på.
Men når vi til at skulle tage det store skridt, som i Norge med retssag, så er tanken at lave et massesøgsmål og crowdfunde midler til advokatens arbejde, så vi er mange, der bærer det økonomiske ansvar.

 

Ingen skal stå alene med en retssag.

 

http://bonnoradvokater.dk/socialret.html