EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
     

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

 

 

 


 

Grænseværdierne for stråling
skal sættes ned skriv under her

 


Læs og skriv under:

26 Foreninger sætter fokus på truet patientsikkerhed


 

Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. EHS Foreningen er Danmarks forening for elektrosensitive.
Vi rådgiver og vejleder personer, der er blevet ramt og har fået ødelagt deres helbred på grund af elektrosmog (ikke-ioniserende stråling).

 

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids multisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

Elektrosensitivitet anerkendes i stigende grad i den lægelige og offentlige debat. Artikler og personlige historier i medierne har rykket grænser for den almene viden og opmærksomhed omkring stråling og helbred. Forekomsten og betydningen af elektrosensitivitet vil blive langt tydeligere i takt med at vi i stigende grad bliver udsat for større og større mængder af stråling alle døgnets 24 timer.

 

Det at elektrosmog er allestedsnærværende i vores kultur, gør emnet ømtåleligt. Der foreligger enorme mængder af forskning på området og har gjort det længe, men det møder modstand i det sundhedspolitiske miljø.
Blandt andet har man endnu ikke valgt at lade elektrosensitivitet indgå i det danske diagnosesystem med de kliniske biologiske undersøgelser, der kan bekræfte at man lider af EHS.
Derfor er størstedelen af de kendte tilfælde af elektrosensitive ikke registreret i Danmark.

 

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og tilbyder information, rådgivning og netværk til mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

Spændende interview med Dr. Martin Pall

Martin Pall forklarer hvordan trådløse forbindelser med deres meget lave energiniveauer går ind og påvirker fine elektriske mekanismer på celleoverfladen.
Kort sagt skaber elektromagnetisk stråling kunstigt en tilstand af "ekstrem fysisk stress" i kroppen. Dette en af årsagerne til at helbredspåvirkninger er så bredspektrede og årsagen så svær at se umiddelbart.

(på engelsk - men undertekster kan vælges)

 

- 30. august 2017 -


Når du udsætter celler for elektromagnetisk stråling, afgiver de mere calcium indbyrdes. Det forhøjer også calcium signaleringen, hvilket ligeledes er vigtigt for at forklare de skader de elektromagnetiske felter forvolder. I de sidste 25 år har industrien påstået at ikke-ioniserende stråling er harmløs og den eneste stråling man skal bekymre sig om er ioniserende stråling (røntgen o.lign.)
Pall’s forskning beviser utvetydigt, at denne antagelse er forkert.

 

"Det har været helt tydeligt helt tilbage fra 1971, at dette ikke var sandt, men vi vidste ikke hvad mekanismen bag var. Nu gør vi, og jeg mener at det er meget vigtigt fordi industrien har forsøgt at bluffe alle i årtier. Nu ved vi hvordan det virker.
En anden ting der også er vigtig i denne sammenhæng er, at der er rapporteret en bred vifte af helbredspåvirkninger.

Nu kan vi forklare hvorfor disse opstår."

 

 

 

Lokalgrupper

Gennem lokalgrupper har du mulighed for at træffe medlemmer fra dit lokalområde.

Find kontakt til din lokalgruppe her.

LÆS UNDER AKTUELT...


NYT - vejledning når du skal møde din læge.

Læs mere her

Mobilstrålingsdebatten vildledes af medierne og Sundhedsstyrelsens konsulent Christoffer Johansen

Faktatjek af "Mandag Morgens" fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling

En ekspertgruppe, som igennem mange år specifikt har arbejdet med videnskaben omkring stråling fra trådløs teknologi, samt de vidtrækkende helbredsmæssige konsekvenser, har gennemgået Mandag Morgens faktatjek.

 

læs mere


EUROPAEM - information til din læge

Europæisk miljøagenturs diagnose og udredningsvejledning - oversat til dansk
Hent diagnose- og udredningsvejledning til læger og sygehuse fra 'Det Europæiske Akademi for Miljømedicin' (EUROPAEM)

Rapporten er udarbejdet af 14 miljøforskningscentre i Europa

Download den her


Et rent opslagsværk af vigtig information

Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser

af Eva Theilgaard Jacobsen

 

læs mere

 


Trådløse smartmeters

Problematikken omkring de fjernaflæste elmålere (Smartmeter) kommer stille snigende ind i alle danske hjem i disse år, da Bekendtgørelse 1358 dikterer, at fjernaflæste elmålere skal installeres i hele landet inden 31. december 2020.

 

Læs mere...

Find gode råd og en ikke-samtykke erklæring


HØRING OM STRÅLING 12. april

Sundheds- og Ældreudvalget afholdt høring om stråling fra mobiltelefoni den 12. april kl. 14-16 i Landstingssalen på Christiansborg

Læs mere på FT's hjemmeside

 

Se høringen på folketingets TV kanal med dansk tolk her original lyd her


Udsendelse om EHS ramte i Sydafrika

Se og hør bl.a. James Lech, der har vundet en højesteretssag med anerkendelsen af diagnosen E.M.F.I.S. (Elektromagnetisk Feltintolerance Syndrom) 
copyright EHS Foreningen