LYSTEN DRIVER VÆRKET

Foreningens drift og aktiviteter er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft.

Der er mange måder at være frivillig på i EHS Foreningen, og vi kan altid bruge en ekstra hånd. Som frivillig kan du være med til at gøre en forskel for mennesker med EHS og deres familier.

EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE I FORENINGEN:

Vidensindsamling om EHS relaterede emner. Fundraising, PR (fx via foredrag og messedeltagelse), lobbyarbejde. Udarbejdelse af informationsmaterialer og debat indlæg. Tilrettelægning af sociale medlemsaktiviteter og kurser. Rådgivning og medlemsstøtte. Korrekturlæsning.

Det er også muligt at arbejde med emneorienterede projekter (fx grænseværdier eller handicaprettigheder).

Bestyrelsen har ofte gode ideer til projekter og arbejdsgrupper, men initiativer kan også komme fra medlemmer.

Ideer til projekter er velkomne så længe de hører under EHS Foreningens formålsparagraffer. Du kan læse mere om formålsparagrafferne i EHS Foreningens vedtægter § 4.

Hvis du har lyst til at tilbyde din hjælp eller starte en ny aktivitet i foreningen, kan du kontakte bestyrelsen.

Kontakt:

Mail: kontakt@ehsf.dk eller på Tlf. 32 22 28 85

people