LYSTEN DRIVER VÆRKET

Foreningen er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft.

Der er mange måder at være frivillig i EHS Foreningen. På denne side kan du læse mere om hvad de frivillige laver, og hvordan du kan blive frivillig.

EHS Foreningens frivillige yder alle en vigtig indsats, og vi kan altid bruge en ekstra hånd eller nye ideer. Som frivillig er du nemlig med til at gøre en stor forskel for mennesker med EHS og deres familier.

EKSEMPLER PÅ HVOR DU KAN VÆRE FRIVILLIG:

Det faglige vedrørende EHS Økonomi og Fundraising PR og marketing Lobbyarbejde Sociale aktiviteter og medlemsstøtte, f.eks. medlemsmøder og rådgivning Korrekturlæsning

De frivillige laver medlemsaktiviteter, deltagelse i messer, laver markedsføringsmateriale, deltager i debatter og skriver debatoplæg, samt læser korrektur på livet løs og meget mere.

Det er muligt at arbejde på projekter selvstændigt, i grupper, nogle få eller alle under et arbejdsområde, og det er muligt at arbejde på projekter der involverer flere arbejdsområder.

Bestyrelsen kan foreslå projekter og/eller ideer kan komme fra dig.

Alle ideer til projekter er velkomne så længe de hører under EHS Foreningens formålsparagraffer. Du kan læse mere om formålsparagrafferne i EHS Foreningens vedtægter § 4.

Vi er altid åbne for nye ideer, og hvis du har lyst til at tilbyde din hjælp eller starte en ny aktivitet, kan du kontakte frivilligkoordinatoren, som hjælper dig godt igang med det frivillige arbejde.

Kontakt:

 

Mail: frivillig@ehsf.dk eller på Tlf. 62 25 11 28

people