EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
     

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

 

 


 

 

Følg med i aktiviteterne omkring
den voksende 5G modstand

 


Grænseværdierne for stråling
skal sættes ned

skriv under her

 


Læs og skriv under:

26 Foreninger sætter fokus
på truet patientsikkerhed


Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. EHS Foreningen er Danmarks forening for elektrosensitive.
Vi rådgiver og vejleder personer, både mennesker der er har indledende symptomer på EHS og de der har fået ødelagt deres helbred på grund af elektrosmog (ikke-ioniserende stråling).

 

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids multisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

Elektrosensitivitet anerkendes i stigende grad i den lægelige og offentlige debat. Artikler og personlige historier i medierne har rykket grænser for den almene viden og opmærksomhed omkring stråling og helbred. Forekomsten og betydningen af elektrosensitivitet vil blive langt tydeligere i takt med at vi i stigende grad bliver udsat for større og større mængder af stråling alle døgnets 24 timer.

 

Det at elektrosmog er allestedsnærværende i vores kultur, gør emnet ømtåleligt. Der foreligger enorme mængder af forskning på området og har gjort det længe, men det møder modstand i det sundhedspolitiske miljø.
Blandt andet har man endnu ikke valgt at lade elektrosensitivitet indgå i det danske diagnosesystem med de kliniske biologiske undersøgelser, der kan bekræfte at man lider af EHS.
Derfor er størstedelen af de kendte tilfælde af elektrosensitive ikke registreret i Danmark.

 

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og tilbyder information, rådgivning og netværk til mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

Kort om trådløs teknologi

Trådløse forbindelser med deres meget lave energiniveauer går ind og påvirker fine elektriske mekanismer på celleoverfladen.
Kort sagt skaber elektromagnetisk stråling kunstigt en tilstand af "ekstrem fysisk stress" i kroppen. Dette en af årsagerne til at helbredspåvirkninger er så bredspektrede og årsagen så svær at se umiddelbart.


Når du udsætter celler for elektromagnetisk stråling, afgiver de mere calcium indbyrdes. Det forhøjer også calcium signaleringen, hvilket ligeledes er vigtigt for at forklare de skader de elektromagnetiske felter forvolder. I de sidste 25 år har industrien påstået at ikke-ioniserende stråling er harmløs og den eneste stråling man skal bekymre sig om er ioniserende stråling (røntgen o.lign.)
En gennemgang af forskningen beviser utvetydigt, at denne antagelse er forkert.

 

"Det har været helt tydeligt helt tilbage fra 1971, at dette ikke var sandt, men vi vidste ikke hvad mekanismen bag var. Nu gør vi, og jeg mener at det er meget vigtigt fordi industrien har forsøgt at bluffe alle i årtier. Nu ved vi hvordan det virker.
En anden ting der også er vigtig i denne sammenhæng er, at der er rapporteret en bred vifte af helbredspåvirkninger. Nu kan vi forklare hvorfor disse opstår."

Dr. Martin Pall - 30. august 2017 -

 

 

 

Find Lokalgrupper eller Feriesteder


AKTUELT...


Spørgsmål og Debatoplæg til Kommunevalget

Spørgsmål vedr. 5G og trådløs teknologi, som du kan stille dine lokale kandidater ved kommune- og regionsvalget den 16. november 2021

Hent dokument her


Publikationen "EHS i Danmark"
oversat til engelsk

 

Den omfattende spørgeundersøgelse blandt EHS-ramte i Danmark, med interessant statistik, er nu oversat til engelsk og kan hentes i digital version her:

EHS-in-Denmark 2019.pdf

EHS-Foreningens anbefaling i smartmetersager


Publikation giver viden og overblik over EHS i Danmark


EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år


Et rent opslagsværk af vigtig information

Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser

af Eva Theilgaard Jacobsen

 

læs mere
 
copyright EHS Foreningen