EHS-Foreningens hollandske søsterforening, Stichting EHS, er blevet optaget i Hollands nationale forbund for handicapforeninger. Optagelsen er seneste udvikling i foreningens bestræbelse på at opnå anerkendelse af el-overfølsomhed som funktionsnedsættelse i Holland, der giver ret til hjælp inden for handicapkonventionens rammer.

I 2023 holdt den hollandske EHS-forening møde med det hollandske institut for menneskerettigheder, som tilkendegav over for Stichting EHS, at el-overfølsomhed må betragtes som en funktionsnedsættelse.

Den svenske EHS-organisation, Elöverkänsligas Riksförbund, er allerede organiseret i Sveriges nationale handicapforbund og har været det i en årrække.

I Danmark har EHS-Foreningens generalforsamling for år tilbage vedtaget en principbeslutning om at arbejde hen imod samme mål.