Bliv medlem

Ved at tegne et medlemskab af foreningen, kan du være med til at gøre en forskel både for dig selv og andre.

 Medlemskabet følger kalenderåret.

 Nye medlemmer, der efter 1. oktober indbetaler kontingent, er dækket året ud og det følgende år.

 Som medlem bliver du ikke registreret i offentlige registre eller journaler.

 Du kan som medlem melde dig til Netværkslisten hvor medlemmer kan kontakte hinanden og danne netværk,

samt foreningens lukked facebook gruppe.

Medlemsbladet er også inkluderet og sendes ud 3 gange om året.

Adgang til fagpersoner der kan give støtte og rådgivning.

 

Ungdomsmedlemsskab er til unge under 25 år, der oplever eller gerne vil forebygge EHS.
Ungdomsmedlemsskabet giver adgang til samme medlemsfordele som det valgte medlemsskab.

 

Husstandsmedlemsskab kan oprettes af mindst 2 og max. 3 personer, der er fyldt 18 år og bor på samme adresse.
Den enkelte i husstandsmedlemskabet har samme medlemsfordele som det valgte medlemskab giver og har eget medlemsnummer.

 Et husstandsmedlemsskab modtager dog kun ét eksemplar af evt. blade, breve, korrespondancer, kontingentopkrævning, m.m. pr. forsendelse.

 Indmeldelse via telefon:

98558285

Silvan Lund

 Indmeldelse via mail:

Meddelelser vedr. donationer og formål kan sendes til:

kasserer@ehsf.dk

 Foreningens konto nr. 8401-0001040627

 NB: Hvis du bor i udlandet, bedes du ved betaling via bankoverførsel/IBAN selv betale gebyrer.
EHS Foreningen har større portoudgifter til medlemsbladet, når det skal sendes udenfor Danmark. Alternativt kan du vælge at få EHS-nyt pr. email.

Foreningens kontooplysninger til medlemmer i udlandet:   

CVR:

IBAN:

SWIFT:

34572232

DK4084010001040627

MEKUDK21

 

 1. Ordinært mellemsskab:

 • Husstand 2-3 pers.: 375 Kr.

 • Enkeltperson: 275 Kr.

 • Ung 18 - 25 år: 150 Kr.

 

 • Adgang til lokalgrupper

 • Adgang til kurser

 • Valgbar til alle tillidsposter

 • Adgang til generalforsamling

 • Kontaktinfo til generelle og faglige rådgivere via medlemsbladet

 • Adgang til lukket FB-gruppe (kun under eget navn)

 • Mulighed for tilmelding til netværkslisten, mail eller brev to gange årligt

 • Medlemsblad tre gange årligt med posten

 • Velkomst pakke

 

 2. Virksomheds medlemsskab:
 

 • 750 Kr.

Dette medlemskab er for virksomheder med CVR-nr, der forhandler produkter/ydelser til EHS-ramte. Øvrige virksomheder er velkomne. Virksomheden er repræsenteret ved én person. Virksomheden/repræsentanten: - kan ikke tegne medlemskab i de øvrige kontingenttyper.

 

 • Annoncering i Medlemsbladet med rabatordning.

 • Adgang til kurser, én person

 • Adgang til generalforsamling, én person med én stemme (dog ikke valgbar til tillidsposter)

 • Kontaktinfo til generelle og faglige rådgivere via medlemsbladet

 • Medlemsblad tre gange årligt med posten

 • Velkomstpakke

   

 • Ved brug af Betalingsservice:

 • Kontingenter opkræves via Betalingsservice ultimo januar til betaling 1.februar.

 • Via din netbank skal du benytte dit medlemsnummer, der er lig med kundenummer.