Det arbejder vi for

mål

Siden 1992 har vi været en sygdomsbekæmpende organisation og patient- handicapforening for danske el-overfølsomme. Vi arbejder for, at borgere med EHS i Danmark kan leve et liv med et minimum af funktionsmæssige begrænsninger og for at borgere med EHS får mulighed for at leve et trygt og aktivt liv under hensynstagende vilkår.

I dag har vi cirka 600 medlemmer, og vores drift er alene baseret på kontingentindbetalinger, gaver og frivilligt arbejde.

 

EHS-Foreningen arbejder for:

 • At støtte sine medlemmer, som udfordres i samfundet og i tilværelsen af EHS som funktionshæmmende tilstand.

 • At opnå anerkendelse af EHS som funktionsnedsættelse i samfundet og tilhørende kompensation for borgere  med EHS.

 • At fremme kvalitetsforskning af EHS for at afklare fænomenets patologiske sammenhænge.

 • At fremme et fornuftigt og proportionelt forsigtighedsprincip ved anvendelse af elektronisk teknologi i den generelle population, fordi anerkendte videnskabelige institutioner mistænker elektromagnetiske felter for at være sundhedsskadelige. 

Internationalt er EHS-Foreningen en del af IEMFA - International Electromagnetic Fields Alliance, som samarbejder med førende videnskabelige institutioner og ikke-statslige organisationer over hele verden.