Det arbejder vi for

mål

 

Vi arbejder for bedre liv og bedre vilkår for mennesker med EHS. Tidligere indsats. Færre fejlbehandlinger. Mere livskvalitet. Vi arbejder for, at mennesker med EHS kan leve et liv med et minimum af fysiske begrænsninger, og for at de får mulighed for at leve et trygt og aktivt liv under ordentlige vilkår.

Vi er en interesse- og patientforening med mere end 25 års erfaring. I dag er vi mere end 700 medlemmer og støtter, som støtter EHS-sagen, fordi vi ønsker at gøre en forskel for de estimerede over 570.000 mennesker, som menes at lide af EHS.

 

EHS-Foreningen sigter mod at beskytte din og din families sundhed gennem rådgivning. Da EHS endnu ikke er anerkendt som en miljølidelse i forhold til traditionelle institutioner, i forhold til vores nabolande, er der ingen ekstern finansiering til rådighed. 
EHS-Foreningens bestyrelsesmedlemmer og rådgivere bruger meget af deres private tid på dette vigtige mål, og vi vil gerne have mere indflydelse. Hvis du mener, at vores strategiske aktiviteter kan gøre en forskel, beder vi dig fortælle andre om os og overveje en donation. Dit bidrag giver os mulighed for langsigtet at fremme beskyttelse af ikke blot folkesundheden i Danmark men hele verdenssundheden

EHS-Foreningen agiterer og arbejder for:

 • Anerkendelse af EHS som funktionsnedsættelse

 • Målrettet prioritering af upartisk forskning i EHS, i samarbejde med EHS-Foreningen, hvor fokus skal være på diagnosticering og behandling.

 • Forebyggende indsats for at minimere helbredseffekterne af elektromagnetisk stråling

Internationalt er EHS-Foreningen en del af IEMFA - International Electromagnetic Fields Alliance, som samarbejder med førende videnskabelige institutioner og ikke-statslige organisationer over hele verden.