EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Viden om EHS til det offentlige

Som kommunalt ansat i borgerservice, SKAT, social- og sundhedsforvaltningen, som sagsbehandler eller som socialrådgiver vil du, uanset hvilken afdeling du er ansat i, møde borgere, der grundet deres EHS har særlige behov i forhold til kommunikation

 

Når du har møder med mennesker med EHS er det afgørende for jeres samtaler og de fremadrettede aftaler, at du er opmærksom på, hvordan du skaber de bedste betingelser for fælles kommunikation og forståelse.

 

EHS Foreningen har jævnligt henvendelser fra voksne mennesker med EHS, som fortæller, at de har svært med kommunikationen med det offentlige. Det skyldtes i høj grad deres EHS diagnose, idet de bliver udfordret på bl.a. koncentration, opmærksomhed og hukommelse når de skal opholde sig i bestrålede miljøer, men det kan også skyldes at de har vanskeligt med at betjene computer eller tale i telefon pga. EHS.

 

Derfor er de fleste med EHS f.eks. nødt til at bede om digital fritagelse.

 

Det er vigtigt at sikre sig, at der er fælles forståelse i et samarbejde. Som kommunalt ansat kan du hjælpe til med at skabe fælles forståelse. På EHS Foreningens hjemmeside kan du få brugbar viden og anvisninger på tilrettelæggelse af samtaler med borgere, der har EHS. Du vil opleve, at der med simple metoder og anvisninger vil kunne skabes bedre kommunikation.

 

Det er værd at være opmærksom på, når du har kontakt med borgere med EHS, at en mulighed kan være at lægge et evt. møde i beskyttede omgivelser f.eks. i borgerens hjem, frem for at kræve borgerens fremmøde i forurenede omgivelser med sygdom til følge. Afhængig af i hvilken grad borgeren har EHS, kan det være en enkel måde at imødekomme borgerens behov.

 

 

 
 
copyright EHS Foreningen