EMF-kilder

mobiler

 

Der er mange kilder til stråling i vores miljø, som ikke var til stede, selv for blot 15 år siden.

De fleste af os er udsat for stråling fra mobilmaster og trådløse netværk 24 timer i døgnet, hver dag. Disse niveauer stiger hvert år i takt med at trådløse netværk spiller en større rolle i vores liv. Det er vigtigt at være opmærksom på en såkaldte "cocktail-effekt", dvs. eksponering for mange strålekilder ad gangen. Stråling fra f.eks. mobilmaster og højspændingsledninger er meget høj ved kilden, men falder drastisk med afstanden. Disse kilder er af særlig bekymring, når de findes tæt på arbejdspladsen eller vores hjem, hvor de bidrager til at øge mængden af eksponering.

 

Mobiltelefoner, iPads, bærbare computere og Wi-Fi er nogle af de primære kilder til stråling i hverdagen. De opererer ved høje mikrobølgefrekvenser, især mens de er i brug, og i endnu højere grad, mens de søger efter signal. På trods af den eksplosive og seneste vækst af trådløs teknologi og mobiltelefonbrug, er der meget usikkerhed omkring deres langsigtede sundhedsrisici og ingen egentlig præcedens for mængden af lavniveau-stråling, som vi modtager i dag. Men der er flere og flere tegn på de negative biologiske virkninger, at det er tilrådeligt at tage forholdsregler, især for gravide kvinder og børn.

 

Det er særligt interessant at bemærke, at producenterne aldrig har erklæret deres elektroniske produkter harmløse.

Faktisk er f.eks. mobiltelefonproducenter undtaget ved lov for at udstede sikkerhedsgarantier for deres produkter. Dette kan sammenholdes med det faktum, at mere end 20.000 forskningsresultater viser, at der er biologiske effekter ved både lavfrekvent og højfrekvent stråling.

Andre strålekilder

Elektrosensitive personer er som regel følsomme overfor både trådløs teknologi og elektriske apparater. De kan derfor ofte være følsomme overfor:

 

• Mobiltelefoner

• Smartphones

• Tablets

• Trådløst internet/Wi-Fi

• Bluetooth

• Mobilmaster

• Trådløse telefoner/headset/DECT basestationer, og andet trådløst udstyr

• IT-udstyr (PC, skærm, printer m.m.)

• TV

• Radio

• Clockradio

• Højttalere

• Lysstofrør

• El-sparepærer

• Strømforsyninger/transformere

• El-køkkenmaskiner

• Induktionskomfur

• Køleskab

• Vaskemaskine

• Tørretumbler

• Vandseng

• Elevationsseng

• Solarium

• Mikrobølgeovn

• Laser/scanningsudstyr (f.eks. til medicinske undersøgelser)

• Røntgen

• Ultralyd

• Radio-/TV-sendere

• Transformatorstationer

• Højspændingsledninger

• Solcelleanlæg

• Overvågningsudstyr og tyverialarmer

• Sporingsudstyr

• Kraftige magneter

• Bil

• Offentlig transport (Bus, tog, færge, fly)

• Radar

• WiMAX

• TETRA