Links

Europæiske/Internationale initiativer og samarbejde

www.esc-info.eu/en (Europeans for Safe Connections)

www.icbe-emf.org/

www.iemfa.org (International Electromagnetic Fields Alliance - Oplysning, appeller mm.)

www.bioinitiative.org (Internationalt forskerpanel og oversigt over forskning)

www.emf-portal.org (Database over publiceret forskning i elektromagnetiske felter og biologiske effekter)

EHS patientforeninger i andre lande

www.vagbrytaren.se/

www.stralskyddsstiftelsen.se/

www.felo.no (Norge)

www.eloverkanslig.org (Sverige)

www.elettrosensibili.it (Italien)

www.suomensyh.fi (Finland)

www.stichtingEHS.nl (Holland)

www.electroyquimicosensibles.org (Spanien)

www.es-ireland.com (Irland)

www.ES-uk.info (UK)

www.priartem.org (Frankrig)

www.electrosensibles.org (Frankrig)

Obs. dette er ikke en fuldstændig liste over EHS patientforeninger på globalt plan. Se iemfa.org for flere.

Danske foreninger og græsrods initiativer

www.helbredssikker-telekommunikation.dk (oplyser om sundhedsrisici ved mobilstråling, samt mulighederne for at begrænse sin eksponering. Arbejder for at forsigtighedsprincipperne tages i brug i Danmark, samt for udvikling, anvendelse af mindre risikable trådløse teknologier)

www.mayday-info.dk (Oplysningsforbund til fremme af selvansvar og sundhedsbevidsthed)

www.nejtil5g.dk (Videnscenter for elektro-forurening, etableret i forbindelse med den Europæiske fælles underskriftsindsamling mod 5G)

www.stop5G.dk (Stop 5G initiativ, book foredrag, informationsmateriale mm.)

www.stopsmartmeter.dk (Initiativ mod den ufrivillige implementering af trådløst aflæste el-målere)

Sider med praktisk information

www.mastedatabasen.dk (Interaktivt kort over placering af master i Danmark)

www.vagbrytaren.se/mobilmaster-kartor/index.html (Kort over mobilmasters placering i udvalgte andre lande)

EHS Foreningen på Facebook

EHS Foreningens Facebookgruppe - en åben gruppe, hvor alle interesserede kan følge med i opslag fra hele verden vedrørende EHS og elektromagnetisk stråling, herunder politiske tiltag til at begrænse strålingen. Følg siden her.

EHS Foreningens lukkede Facebookgruppe - en lukket gruppe, hvor kun betalende medlemmer af EHS Foreningen kan blive medlemmer og skrive og se opslag. Det særlige ved gruppen er, at foreningens dygtige rådgivere også deltager og er klar til at yde rådgivning og vejledning både teknisk, lægeligt og generelt om EHS. Du anmoder om medlemsskab her.

Informationssider og græsrodsinitiativer fra andre lande

www.stralskyddsstiftelsen.se (Sverige)

www.weepinitiative.org (Canada. Oplyser og arbejder for begrænsning af elektromagnetisk forurening)

www.powerwatch.org.uk (UK, nyheder og forskning)

www.wifiinschools.org.uk (UK)

www.artac.info (Frankrig. Forskning i EHS, samt stråling og kræft)

www.elektrosmognews.de (Tyskland, information og nyheder)

www.ehtrust.org (USA. NGO tænketank. Promoverer et sundere miljø gennem forskning, oplysning og politik)

www.emrpolicy.org (USA)

www.electromagnetichealth.org (USA)

www.tetrawatch.net (Om Tetra nettet, der bruges af brandmænd, ambulanceførere mfl.)

www.emfwise.com (Nyheder, praktiske tips mm.)

www.mast-victims.org (Læs andre historier og fortæl din egen, nyheder)

www.microwavesicknessinfo.com (Drevet og oprettet af mikrobølgesyge ramte, arbejder på at danne forening)

Andre relevante links

1815 Resolution - Konklusion fra Europarådets Parlamentariske Forsamling i 2011

www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994   (på engelsk)