Lokalgrupper

Deltagelse i en lokalgruppe giver dig mulighed for at opnå et engageret socialt fællesskab med medlemmer af EHS-Foreningen i dit nærområde.

En lokalgruppe skal være et socialt og miljømæssigt safer space for EHS-ramte.

Når man mødes med andre EHS-lidende, møder man forståelse for det, man oplever og de udfordringer, man har med EHS, og lokalgruppers arrangementer skal holdes i så tålelige omgivelser som muligt. Derfor må ingen medbringe en tændt mobiltelefon eller et smart-ur. 

En lokalgruppe kan også forestå arrangementer, som støtter EHS-Foreningen på landsplan som kampagnefremstød, omdeling af oplysningsmaterialer og markering af den årlige internationale EHS-dag 16. juni.

Find din egen lokalgruppe

Kontaktpersonen for en lokalgruppe tager kun imod henvendelser om lokalgruppernes arrangementer og yder ikke rådgivning om EHS.

EHS-Foreningen lokalgruppe Nordsjælland og København
Christian Mohr tlf.: 7179 4020 (kun korte opkald)
mohrsom@gmail.com

EHS-Foreningen lokalgruppe Midt- og Vestsjælland
Rie Sivertsen tlf. 5665 7323 rie.sivertsen@gmail.com

EHS-Foreningen lokalgruppe Bornholm
Alice Petersen
Tlf. 35 55 15 48

EHS-Foreningen lokalgruppe Nordjylland
Pt. ingen koordinator - kontaktperson søges

EHS-Foreningen lokalgruppe Østjylland
Cecilie Bruun cecilie@ehsf.dk
Tlf. 86134589

EHS-Foreningen lokalgruppe Esbjerg/Sydjylland                                                                                               Lisbet Skou Tlf: 75 13 84 77                                                                                                                                     lisbet@skou.mail.dk

EHS-Foreningen lokalgruppe Fyn
Niels Boye Hvid Tlf. 66157902                                                                                                                                  niels@ibjerget.dk

DANNELSE AF LOKALGRUPPER

Ønsker du også at være aktiv i dit nærområde? Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse i forretningsordenen, der udstikker de retningslinjer der skal følges for at danne en lokalgruppe under EHS-Foreningen:

Medlemmer der samles i en gruppe grundet lokal geografi – kan, hvis dette ønskes, oprettes som en formel lokalgruppe under EHS-Foreningen.

Dette indebærer at gruppen udpeger en kontaktperson, samt at gruppen tildeles et passende lokalt navn.

Lokalgruppens navn og kontaktperson registreres på hjemmesiden www.ehsf.dk inklusiv kontaktpersonens kontakt-oplysninger i form af adresse, tlf.nr. eller e-mail adresse.

Lokalgruppen er ansvarlig overfor foreningen i henhold til foreningens formålsparagraffer.

Lokalgruppens kontaktperson er ansvarlig for at orientere bestyrelsen om relevante aktiviteter i lokalgruppen, herunder også referater fra eventuelt afholdte møder.

Kontaktpersonen modtager referater fra foreningens bestyrelsesmøder.