Lokalgrupper

Deltagelse i lokalgruppe

Deltagelse i en lokalgruppe giver dig mulighed for at opnå et engageret socialt fællesskab med andre EHS-medlemmer i dit nærområde.

Derudover kan lokalgrupper være med til at skabe grobund for målrettede aktiviteter afstemt efter de problematikker, der er aktuelle for det aktuelle nærområde.
Det kan f.eks. være at kæmpe mod opsætning af en ny mobilmast, lave oplysningskampagne mod opsætning af smartmeter, samarbejde om oplysning generelt, nedsætte lokalt nødhjælpsteam osv.

Meld dig til en lokalgruppe her
Vær opmærksom på at rådgivning søges hos vores frivillige rådgivere.

Kontaktpersonen for en lokalgruppe tager kun imod indmeldinger til grupperne og yder ikke rådgivning.

EHS Gruppe Nordsjælland og København
Christian Mohr Tlf.: 7179 4020 (kun korte opkald)
mohrsom@gmail.com

EHS Gruppe Midt og Vest Sjælland
Pt. ingen koordinator - kontaktperson søges

EHS Gruppe Bornholm
Alice Petersen
Tlf. 35 55 15 48

EHS Gruppe Nordjylland
Henrik Elmbæk Tlf. 64 63 19 35
elmbaek@live.dk

EHS Gruppe Esbjerg/ Jylland Syd                                                                                                                                            Lisbet Skou Tlf: 75 13 84 77                                                                                                                                                     lisbet@skou.mail.dk

EHS Gruppe FYN (ny kontakperson)                                                                                                                                    Niels Boye Hvid Tlf. 66157902                                                                                                                                               niels@ibjerget.dk

DANNELSE AF LOKALGRUPPER
Ønsker du også at være aktiv i dit nærområde? Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse i forretningsordenen, der udstikker de retningslinjer der skal følges for at danne en lokalgruppe under EHS Foreningen:

Lokalgrupper
Medlemmer der samles i en gruppe grundet lokal geografi – kan, hvis dette ønskes, oprettes som en formel lokalgruppe under EHS Foreningen.
Dette indebærer at gruppen udpeger en kontaktperson, samt at gruppen tildeles et passende lokalt navn.
Lokalgruppensnavnogkontaktperson registreres på hjemmesiden www.ehsf.dk incl. kontaktpersonens kontakt-oplysninger i form af adresse, tlf.nr. eller e-mail adresse.
Lokalgruppen er ansvarlig overfor foreningen i henhold til foreningens formålsparagraffer.
Lokalgruppens kontaktperson er ansvarlig for at orientere bestyrelsen om relevante aktiviteter i lokalgruppen, herunder også referater fra eventuelt afholdte møder.
Kontaktpersonen modtager referater fra foreningens bestyrelsesmøder.