Nyttige links

 

Danske sites:

www.helbredssikker-telekommunikation.dk - oplyser om sundhedsrisici ved mobilstråling og mulighederne for at begrænse bestrålingerne. Rådet arbejder for, at der tages beskyttende forholdsregler omkring trådløse teknologiers skadelige stråling og opfordrer til, at der udvikles og udbredes trådløse teknologier, der er helbredssikre - eller mindre skadelige.

Rådet opdater også omkring vigtige nyheder på området.

www.5gnejtak.dk - Støt op om EU Borger projektet Stop 5G Stay connected but protected.

www.nejtil5g.dk - Videncentret for elektro-forurening

www.stop5g.dk Støtte den globale indsats for at stoppe 5G, da det udgør en her og nu trussel mod livet på jorden.

www.e-stress.dk - En webside  med relevant og grundig information til elektrohypersensitive og andre interesserede.

www.mastedatabasen.dk - Masteplaceringer i Danmark.

www.mayday-info.dk - Oplysningsforbundet May Day - til fremme af selvansvar og sundhedsbevidsthed.

www.tabttraad.info - Danske og internationale nyheder på strålings området.

www.stopsmartmeter.dk

Konference som EHS foreningen var medarrangør af.

Danske Facebook-grupper

 

EHS Foreningens Facebookgruppe - en åben gruppe, hvor alle interesserede kan følge med i opslag fra hele verden vedrørende EHS og elektromagnetisk stråling, herunder politiske tiltag til at begrænse strålingen. Følg siden her.

 

EHS Foreningens lukkede Facebookgruppe - en lukket gruppe, hvor kun betalende medlemmer af EHS Foreningen kan blive medlemmer og skrive og se opslag. Det særlige ved gruppen er, at foreningens dygtige rådgivere også deltager og er klar til at yde rådgivning og vejledning både teknisk, lægeligt og generelt om EHS. Du anmoder om medlemsskab her.

 

EHS Erfa Gruppe på Facebook - en gruppe alle kan være medlem af, men alligevel en "lukket" gruppe, hvilket vil sige, at kun gruppens medlemmer kan se opslag. Her kan man frit dele tanker, spørgsmål og erfaringer om EHS. Har du EHS, er du velkommen – du anmoder om medlemskab her.

Internationale EHS- sammenslutninger

www.signstop5g.eu/da - ECI der på et år skal samle 1mio. underskrifter fra EU-borgere, herefter skal Europa-Parlamentet gennemføre en offentlig høring vedr. 5G netværket og dets skadevirkninger på mennesker og natur.

www.iemfa.org - International Electromagnetic Fields Alliance

www.weepinitiative.org - Det Canadiske initiativ til bekæmpelse af, trådløs, elektrisk og elektromagnetisk forurening.

www.mast-victims.org - Mobilmast ofre og globale nyheder

eloverkanslig.org - Den svenske EHS forening

www.felo.no - Den norske EHS forening

www.elettrosensibili.it - Den Italienske EHS Forening

Hjemmesider med information/forskning

microwavesicknessinfo.com - Vigtig information og nyttige oplysningsvideoer om emnet 

www.powerwatch.org.uk - Nyheder og forskning om elektromagnetisk stråling

www.bioinitiative.org - internationalt forskerpanel

www.emf-portal.org - informationsportal om EMF

https://ehtrust.org/ - en NGO tænketank som promoverer sundere miljø gennem, forskning, oplysning og politik

1815 Resolution - konklusion fra Europarådets Parlamentariske Forsamling

www.stralskyddsstiftelsen.se - Sveriges informationsportal for strålebeskyttelse

www.mobiltelefoni.tv - Svensk strålingsside

www.artac.info - Fransk forskning vedr. EHS, cancer etc.

www.elektrosmognews.de - Tysk side med nyheder om elektrosmog

electromagnetichealth.org - Forskning på verdensplan i elektromagnetisme samt undervisningsmateriale

www.emrpolicy.org - Amerikansk side om stråling

www.wifiinschools.org.uk - Oplysning om helbredsrisici for børn i vuggestuer, institutioner og skoler ved udsættelse for trådløse teknologier

www.tetrawatch.net - Oplysning om helbredsproblemer med Tetra nettet, der bruges af brandmænd, ambulanceførere og politiet

http://emfwise.com - Informationsside med masser af tips til et bedre miljø med mindre elektrosmog

 

15 råd til at minimere risikoen for at udvikle EHS (engelsk)