Om EHS-Foreningens organisation

org

Generalforsamlingen er EHS-Foreningens øverste myndighed og samles en gang årligt.

EHS-Foreningen bliver dagligt ledet af en bestyrelse, en administrativ stab og et team af rådgivere.

EHS-Foreningens arbejde er udelukkende baseret på private bidrag og indtægter fra medlemskab. Alt arbejde for foreningen udføres gratis og frivilligt, for det meste af personer der selv har EHS.

EHS-Foreningens indtægter kommer primært fra årlige kontingentindbetalinger fra vores medlemmer og fra private donationer. Ingen af vores indtægter kommer fra offentlig støtte.

Medlemstallet pr. 1. januar 2023 var 606 (opdateres løbende). 

EHS-Foreningens bestyrelse siden generalforsamlingen 21. maj 2023:

David Wedege, formand.

Dorthe Bendsen Petersen, næstformand

Dorte Bjerre, kasserer

Cecilie Bruun, sekretær

Lene Elvstrøm

Henrik Skrubbeltrang


Suppleanter

Helle Henriksen

Nulevende æresmedlemmer:

Olle Johansson, tidl. professor neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm.

John Jalving, speciallæge i almen medicin og lektor emeritus ved Syddansk Universitet.


Afdøde æresmedlemmer

Sianette Kwee, cand. scient, tidl. lektor ved Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet († 2023).

Donationer er velkomne på:

Reg.nr.      8401
Kontonr.  0001040627