Om EHS-Foreningens organisation

org

 

Generalforsamlingen er EHS-Foreningens øverste myndighed og samles en gang årligt.

EHS-Foreningen bliver dagligt ledet af en bestyrelse, en administrativ stab og et team af rådgivere.

EHS-Foreningens arbejde er udelukkende baseret på private bidrag og indtægter fra medlemskab. Alt arbejde for foreningen udføres gratis og frivilligt, for det meste af personer der selv har EHS.

EHS-Foreningens indtægter kommer primært fra årlige kontingentindbetalinger fra vores medlemmer og fra private donationer. Ingen af vores indtægter kommer fra offentlig støtte. 

 

Donationer er velkomne på:

Reg.nr.      8401
Kontonr.  0001040627