Om EHS-Foreningens organisation

org

 

Generalforsamlingen er EHS-Foreningens øverste myndighed og samles en gang årligt.

EHS-Foreningen bliver dagligt ledet af en bestyrelse, en administrativ stab og et team af rådgivere.

EHS-Foreningens arbejde er udelukkende baseret på private bidrag og indtægter fra medlemskab. Alt arbejde for foreningen udføres gratis og frivilligt, for det meste af personer der selv har EHS.

EHS-Foreningens indtægter kommer primært fra årlige kontingentindbetalinger fra vores medlemmer og fra private donationer. Ingen af vores indtægter kommer fra offentlig støtte. 

 

EHS-Foreningens bestyrelse siden generalforsamlingen 30. april 2022:

David Wedege, formand.

Henrik Elmbæk, næstformand

Jens Aaby, kasserer

Cecilie Bruun (indtrådt pr. 23. september 2022 som suppleant)

Dorthe Bendsen Petersen

Helle Henriksen

 

Suppleanter til bestyrelsen siden generalforsamlingen 30. april 2022:

Henrik Skrubbeltrang

 

Æresmedlemmer:

Olle Johansson, tidl. professor neuroscience, Karolinska Institutet.

John Jalving, speciallæge i almen medicin og lektor emeritus ved Syddansk Universitet.

Sianette Kwee, cand. scient, tidl. lektor ved Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet.

 

Donationer er velkomne på:

Reg.nr.      8401
Kontonr.  0001040627