Om EHS-Foreningens organisation

org

 

Generalforsamlingen er EHS-Foreningens øverste myndighed og samles en gang årligt.

EHS-Foreningen bliver dagligt ledet af en bestyrelse, en administrativ stab og et team af rådgivere.

EHS-Foreningens arbejde er udelukkende baseret på private bidrag og indtægter fra medlemskab. Alt arbejde for foreningen udføres gratis og frivilligt, for det meste af personer der selv har EHS.

EHS-Foreningens indtægter kommer primært fra årlige kontingentindbetalinger fra vores medlemmer og fra private donationer. Ingen af vores indtægter kommer fra offentlig støtte. 

 

EHS-Foreningens bestyrelse siden generalforsamlingen 30. april 2022:

David Wedege, formand.

Henrik Elmbæk, næstformand

Jens Aaby, kasserer

Vivian Larsen

Dorthe Bendsen Petersen

Helle Henriksen

 

Suppleanter til bestyrelsen siden generalforsamlingen 30. april 2022:

Cecilie Bruun

Henrik Skrubbeltrang

 

Æresmedlemmer:

Olle Johansson, tidl. professor neuroscience, Karolinska Institutet.

John Jalving, speciallæge i almen medicin og lektor emeritus ved Syddansk Universitet.

Sianette Kwee, cand. scient, tidl. lektor ved Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet.

 

Donationer er velkomne på:

Reg.nr.      8401
Kontonr.  0001040627