EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Strålekilder

Alle elektroniske apparater udsender elektromagnetisk stråling. Din personlige eksponering for stråling afhænger af tre ting:

 

 • Styrke: Styrken af strålingskilder omkring dig
 • Afstand: Din afstand fra disse kilder
 • Varighed: Den tid du opholder dig i stråling fra disse kilder
 •  

  Din personlige eksponering afhænger også af de specifikke kilder i dit miljø og dine personlige vaner.

  E-smog i hverdagen - "cocktail-effekten"

  Flittig brug af teknologi er blevet en del af hverdagen for de fleste, og der kommer til stadighed nye produkter på markedet. Fordi denne udvikling er så ny og eventuelle helsevirkninger ikke er blevet tilstrækkeligt udredt, så ved vi ganske enkelt meget lidt om hvilke (enorme?) konsekvenser dette kan få på den opvoksende generation og folkesundheden som helhed.

   

  Alle elektroniske apparater omgives af et elektromagnetisk felt med en begrænset rækkevidde. Alle elektriske apparater eller installationer påvirker hinanden, når de er forbundet indbyrdes eller er tæt på hinanden. Nogle gange kan du observere forstyrrelser (interferens) mellem dit fjernsyn, din mobiltelefon, din radio og nærliggende vaskemaskine eller elektriske ledninger. Visse personer er så følsomme for disse elektromagnetiske felter, at de kan mærke dem og måske endda bliver syge af at opholde sig i nærheden af dem.

  Trådløs teknologi

  Vores miljø og vores hjem fyldes med stadigt mere e-smog fra den elektronik, vi omgiver os med, men måske særligt fra den trådløse teknologi. Vi har taget den nye kommunikationsteknologi til os med en enorm iver. Måske ulig nogen anden teknologi i historien.

   

  Mikrobølgestråling anvendes f.eks. til mikrobølgeovne, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fasttelefoner (DECT), trådløst internett (WLAN/Wi-Fi), Bluetooth, mange spillekonsoller, babyalarmer, iPad/tablet m.fl. Disse apparater kan afgive en kontinuerlig stråling og/eller stærke pulserende signaler med ujævne mellemrum.

   

  Der er mange kilder til stråling i vores miljø, som ikke var til stede, selv for blot 15 år siden.

  De fleste af os er udsat for stråling fra mobilmaster og trådløse netværk 24 timer i døgnet, hver dag. Disse niveauer stiger hvert år i takt med at trådløse netværk spiller en større rolle i vores liv. Det er vigtigt at være opmærksom på en såkaldte "cocktail-effekt", dvs. eksponering for mange strålekilder ad gangen. Stråling fra f.eks. mobilmaster og højspændingsledninger er meget høj ved kilden, men falder drastisk med afstanden. Disse kilder er af særlig bekymring, når de findes tæt på arbejdspladsen eller vores hjem, hvor de bidrager til at øge mængden af eksponering.

   

  Mobiltelefoner, iPads, bærbare computere og Wi-Fi er nogle af de primære kilder til stråling i hverdagen. De opererer ved høje mikrobølgefrekvenser, især mens de er i brug, og i endnu højere grad, mens de søger efter signal. På trods af den eksplosive og seneste vækst af trådløs teknologi og mobiltelefonbrug, er der meget usikkerhed omkring deres langsigtede sundhedsrisici og ingen egentlig præcedens for mængden af lavniveau-stråling, som vi modtager i dag. Men der er flere og flere tegn på de negative biologiske virknin-ger, at det er tilrådeligt at tage forholdsregler, især for gravide kvinder og børn.

   

  Det er særligt interessant at bemærke, at producenterne aldrig har erklæret deres elektroniske produkter harmløse.

  Faktisk er f.eks. mobiltelefonproducenter undtaget ved lov for at udstede sikkerhedsgarantier for deres produkter. Dette kan sammenholdes med det faktum, at mere end 20.000 forskningsresultater viser, at der er biologiske effekter ved både lavfrekvent og højfrekvent stråling.

  Andre strålekilder

  Elektrosensitive personer er som regel følsomme overfor både trådløs teknologi og elektriske apparater. De kan derfor ofte være følsomme overfor:

   

  • Mobiltelefoner

  • Smartphones

  • Tablets

  • Trådløst internet/Wi-Fi

  • Bluetooth

  • Mobilmaster

  • Trådløse telefoner/headset/DECT basestationer, og andet trådløst udstyr

  • IT-udstyr (PC, skærm, printer m.m.)

  • TV

  • Radio

  • Clockradio

  • Højttalere

  • Lysstofrør

  • El-sparepærer

  • Strømforsyninger/transformere

  • El-køkkenmaskiner

  • Induktionskomfur

  • Køleskab

  • Vaskemaskine

  • Tørretumbler

  • Vandseng

  • Elevationsseng

  • Solarium

  • Mikrobølgeovn

  • Laser/scanningsudstyr (f.eks. til medicinske undersøgelser)

  • Røntgen

  • Ultralyd

  • Radio-/TV-sendere

  • Transformatorstationer

  • Højspændingsledninger

  • Solcelleanlæg

  • Overvågningsudstyr og tyverialarmer

  • Sporingsudstyr

  • Kraftige magneter

  • Bil

  • Offentlig transport (Bus, tog, færge, fly)

  • Radar

  • WiMAX

  • TETRA

   

  Rapport om smartmetre

  Kim Horsevad, biologilærer for "karsepigerne", gennemgår forskningsresultater fra udenlandske biologer om mikrobølgers virkninger på mennesker, når de benytter trådløs kommunikation.
  I et åbent brev fortæller han om nogle mystiske omstændigheder omkring publiceringen af forsøget der har givet ham anledning og intersse i at undersøge forsknng omkring mikrobølger.
  Han skriver sin mening om, hvorfor danske myndigheder endnu ikke informerer om de skadelige virkninger, som allerede har medført sygdom hos mange mennesker.

   

  Rapporten indeholder veldokumenteret og reel information, som giver indsigt i faresignalerne, så man får mulighed for at reducere strålingen i tide.

  Læs den her

   

     
   
  copyright EHS Foreningen