Retningslinjer for sundhedspersonale

plejepers

 

Almentilstanden hos en elektro hyper sensitiv person forværres væsentligt ved eksponering for elektromagnetiske felter, f.eks. trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobilmaster/sendere, computere, trådløst netværk, lysstofrør, el-sparepærer, transformere, TV, scanningsudstyr og andet undersøgelsesapparatur.

EHS-patienter reagerer individuelt og på forskellige frekvenser.

Spørg om graden af EHS og hvilke hensyn der skal tages.

Nogle EHS-patienter bærer et medlemskort med oplysning om en pårørende, som skal kontaktes i akutte tilfælde.

Benyt gerne Den Østrigske Lægeforenings diagnose- og behandlingsmetode, som findes her i dansk udgave.

Eksempler på symptomer, som ofte kommer nogen tid efter eksponeringen, og som kan vare ved i længere tid (dage eller uger):

Hjertebanken/hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, hovedpine/migræne, svimmelhed, tale- og koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, mavesyre, generel forsuring med risiko for kvalme og opkast, uro eller sovende og prikkende fornemmelser i kroppen, støj og susen for ørerne/tinnitus, smerter og tryk over brystet, astma, led- og muskelsmerter, rød og ”brændende” hud, svedeture, tandpine (især i tænder med metalfyldninger).

 

VIGTIGT: Der forekommer ofte fødemiddel intolerance (f.eks. gluten og laktose) og overfølsomhed for skimmelsvampe, metaller og kemikalier (f.eks. fra nyt eller nymalet inventar og parfume). Giv aldrig en EHS-patient indsprøjtninger eller medicin, som indeholder kviksølv eller andre metaller. 


EHS-patienter er særdeles følsomme for både elektromagnetisme (få nano Tesla) og statiske magneter. Scan aldrig en EHS-patient med MR-scanner og undgå CT-scanning og røntgen. Ultralydsscanninger er forholdsvis ufarlige for EHS-patienter.

 

Placer patienten i et rum med lavest mulige strålingsniveau.

 • Rummet skal være så langt som muligt fra mobilsendere, som ofte findes på tage og skorstene. Husk at strålingen går gennem vægge og gulve, så det er vigtigt at have strålingsfrie rum ved siden af samt over og under.
 • Sluk trådløst telefonsystem inkl. basestationer. 
 • Sluk mobiltelefoner og vær opmærksom på medpatienters og deres besøgendes brug af mobiltelefoner, smartphones eller andet trådløst udstyr på stuen og i nabo rummene.
 • Sluk trådløst netværk og al øvrigt trådløst udstyr inkl. basestationer.
 • Sluk computer, TV og andet el-apparatur.
 • Sluk lysstofrør - el-sparepærer udskiftes med 230V halogenpærer.
 • Der bør være mulighed for helt at afbryde elektriciteten til rummet.
 • En træseng med lameller er at foretrække. Ved almindelig sygeseng er det vigtigt, at strømtilslutningen fjernes – stikket skal trækkes ud.

NB. Den ansvarlige for det el-sanerede miljø skal kontaktes, når miljøet ikke fungerer. På værelset og i ekspeditionen skal der findes navn og telefonnummer på denne person.

 

Ved ambulant behandling:

Spørg om graden af EHS, og hvilke hensyn der skal tages.

 • Eksponeringstiden skal være så kort som mulig.
 • Lad evt. EHS-patienten vente udenfor i stedet for i venteværelse.
 • Lad patienten gå den kortest mulige vej til konsultationsværelset, hvor der skal slukkes for alt elektronisk udstyr (se ovenfor).
 • Anvend dagslys - rummet skal være med vinduer, konsultationen skal finde sted i døgnets lyse timer.
 • Hvis behandlingsmiljøet ikke er acceptabelt, eller tilstanden er meget dårlig, har denne patientgruppe ret til hjemmebesøg af en læge.