Underskriftindsamling

mod 5G

Et Europæisk Borgerinitiativ

Skriv under her:

link til underskriftindsamling

 

Hvorfor er det vigtigt at underskrive?

5G udrulningen og Internet of Things truer:

- menneskers, dyrs og planters sundhed

- biodiversitet og levesteder

- vores privatliv, sikkerhed og frihed

For at sikre en ansvarlig anvendelse af fremtidens kommunikationsteknologier, er vi først og fremmest nødt til at få EU til at vurdere, om 5G er forsvarligt for sundheden, miljøet og datasikkerheden. Derfor har20 EU-lande startet dette europæiske borgerinitiativ Stop (((5G))) - Stay connected but protected.

Initiativet blev registreret af EU-Kommissionen i oktober 2021. Der skal indsamles 1 mio. underskrifter i hele EU fra 1. marts i år til 1. marts 2023. Når vi har 1 mio. godkendte underskrifter, er EU forpligtet til at behandle vores krav.

Initiativet består af følgende 3 hovedpunkter:

1. Begræns bestrålingen

Med 5G vil baggrundsstrålingen stige markant. Alle livsformer tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier giver utilstrækkelig beskyttelse!

- Danmark og EU har ikke foretaget nogen form for vurdering af sundhedsrisikoen ved 5G strålingen inden udrulningen.

- Mange forskere finder alvorlige DNA- og celleskader langt under grænseværdierne ved de nuværende trådløse teknologier. De advarer nu mod 5G.                         

- Ifølge telebranchen selv vil strålingsniveauet stige min. 20% med indførelse af 5G og ’Internet of Things’

- Forsikringsselskaber afviser at forsikre teleselskaberne mod strålerelaterede sundhedsskader: De kender og advarer aktionærer om risikoen.

Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage regler, der skal beskytte alle former for liv mod mikrobølgestrålingen

2. Beskyt miljøet

Mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – derved trues biodiversitet og naturlige levesteder!

- Telebranchen har selv anslået, at 5G vil stå for 20% af verdens samlede elforbrug i 2025.

- Produktion af astronomiske mængder elektronik vil fordoble mængden af elektronikaffald frem til 2030

- Brændstofafbrændingen ved opsendelse af 100.000-vis af 5G-satellitter øger luftforureningen samt mængden af rumskrot i kredsløb om Jorden

Der meldes om flere konkrete eksempler fra bl.a. Litium-miner, hvor giftige kemikalier fra minedriften forurener vandløb og søer og slår fisk og lokalbefolkningers husdyr ihjel

Derfor har vi stille forslag til EU om at vedtage strengere regler for at beskytte miljøet mod alle konsekvenserne af 5G og digitalisering.

3. Bekæmp overvågning

Med 5G datanetværket, der er planlagt til at forbinde alt og alle, ’Internet og Things’, risikerer vi at få krænket vores privatliv, sikkerhed og frihed. De nuværende love beskytter os ikke

- 5G og ’Internet of Things’ vil i høj grad øge dataindsamlingen, Big Data, fra utallige intelligente enheder. Data kan derefter udnyttes og sælges med henblik på f.eks. reklame, forskning eller overvågning.

f.eks solgte Statens Serum Institut gravides sundhedsdata til techfirmaet Bloomlife, USA – uden de gravides samtykke

- Indførelsen af intelligente enheder lover komfort og sikkerhed, men truer vores privatliv og vil øge risikoen for overvågning, datatyveri og lækage.

f.eks. er 2 mio. stemmeoptagelser af børn og deres forældre fra CloudPets legetøj fundet på en database

- Vigtige beslutninger vil i stigende grad blive truffet af kunstig intelligens for og om os og øge uligheden

f.eks. har Skattevæsenet besluttet at benytte kunstig intelligens til beregning af skatteprocenten.

Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage mere effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed.

Hvad er et Europæisk Borgerinitiativ?

Et europæiske borgerinitiativ giver en enestående mulighed for at være med til at forme EU ved at opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. Vi har indgivet 23 lovforslag til EU i dette initiativ. Når der er indsamlet 1 million støtteunderskrifter, vil EU Kommissionen tage stilling til vores forslag.

Hvad kan du gøre?

Du kan selv underskrive og samtidig bede andre om også at underskrive.

På vores hjemmeside findes tillige en formular til indsamling af håndskrevne underskrifter.

Hver eneste underskrift tæller!

Spørgsmål: stop5Geci@protonmail.com

Yderlig information- ECI officielle side:https://signstop5g.eu/da

Se hvilke organisationer som støtter: www.signstop5g.eu/en/supporters/supporting-organisations

Materiale til udprint på dansk fra Stop 5G Stay connected but protected:https://signstop5g.eu/da/om-os/material

Følg ECI på facebook:

hyper eciyoutube video link