EKSEMPLER PÅ SYMPTOMER

Nervesystemet
Trykkende fornemmelse i hovedet, hovedpine, migræne, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, stress, træthed, rysten, muskelsmerter, krampe, uro eller sovende og stikkende fornemmelser i kroppen, smerter der flytter sig rundt i kroppen, depression. Hos børn ses især hyperaktivitet.

Hjerte- karsystemet
Hjertebanken, hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, svedeture og væskeophobninger.

Mave- tarmsystemet
Mavesyre, kvalme, opkast, intolerancer (f.eks. gluten og laktose).

Åndedrætssystemet
Åndenød, astma, hals-, bihule- og lungebetændelser.

Huden
Rød hud, brændende fornemmelser, lysfølsomhed, eksem og kløe.

Andet
Overfølsomhed over for kemikalier o.a., nedsat immunforsvar, synsproblemer (lysfølsomhed for især flimrende lys), røde øjne, trykken bag øjne, støj og susen for ørerne, tinnitus, ørepine, tandpine (især i tænder med metal-fyldninger), hårtab, påvirkning af kirtler, f.eks. brystkirtler, lymfekirtler og prostata. Der ses også en større hyppighed af pollenallergier hos EHS-patienter.

Symptomer på EHS

EHS er en kronisk miljølidelse og symptomerne på elektrosensitivitet dækker et bredt spektrum, der varierer i sværhedsgrad. Symptomerne kan være milde og subtile, men de kan også være kraftige og overvældende og påvirke alle aspekter af det daglige liv. 
Personer med EHS reagerer individuelt og på forskellige frekvenser af elektromagnetiske felter (EMF). Mange EHS personer oplever umiddelbare symptomer, når de eksponeres for EMF, der både har her-og-nu effekter og langsigtede virkninger. Tolerancetærsklen er også individuel, og når grænsen er nået, vil der komme symptomer, som kan vare ved i længere tid.
Ved permanent ophold i bestrålede omgivelser bliver nogle så syge, at de ikke længere kan fungere i en normal hverdag. Symptomerne forsvinder normalt, når de EHS ramte opholder sig i miljøer, hvor de ikke eksponeres for elektromagnetiske felter.
Desværre kan symptomerne let forveksles med andre lidelser, og de bliver ofte fejldiagnosticeret af læger.
Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.

EHS er karakteriseret af specifikke symptomer såsom træthed, kvalme, hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder, hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme, trykken for brystet, nervøsitet, indre uro, søvnløshed, rastløshed/spændinger, sitren, uvante smerter forskellige steder i kroppen, sensorisk op-regulering, visuelle forstyrrelser og øjenproblemer, høreforstyrrelser (tinnitus, lydoverfølsomhed), stoppet næse/ bihuleproblemer, hud- og slimhindeproblemer, muskelspændinger, hyperaktivitet/ træthed (som afhænger af adrenalinstatus), udmattethed, følelsesløshed, besvimelse, sveden, frysen, indlæringsvanskeligheder, ordmobiliseringsbesvær (anomi), nedsat potens/libido, nervøs blære, vandladningsbesvær, blodtryksproblemer, forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, smerter i tænder, irritabilitet, humørforandringer, aggression, angst, stress og depression. 

Dette konglomerat af forskellige symptomer beskrives lægevidenskabeligt som et syndrom, dvs. en kronisk tilstand som sammenlagt invaliderer og funktionsnedsætter EHS ramte

EMF ophobes i kroppen

Eksponering for elektromagnetiske felter har en kumulativ effekt, dvs. de optages og ophobes i kroppen.
Derfor taler man både om akutte symptomer og langtidseffekter.
Ændring af hjerterytme og ændringer i hjernefunktion (EEG) er eksempler på øjeblikkelige virkninger. Kræft og hjertesygdom er eksempler på langtidseffekter. Hvis du jævnligt eller ofte lider af en eller flere af de nævnte symptomer, bør du overveje om de kan relateres f.eks. til anvendelsen af trådløs teknologi, og handle hurtigt, inden permanent skade opstår.

Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en egentlig lægelig forklaring.

En del oplever en slags "tømmermænds-effekt" med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens reaktion på kraftige påvirkninger.


Symptomerne har særlig været kendte i militæret, hvor man har anvendt elektromagnetisk stråling til mange forskellige formål i eksempelvis kommunikation, overvågning og krigsførelse. 


HUSK: Selv om man ikke har EHS, kan langvarig eksponering for elektromagnetisk stråling medføre alvorlige lidelser som f.eks. Cancer, Alzheimers og ADHD, og strålingen medfører bl.a. øgning af stress proteiner, åbning af blod-hjernebarrieren, sammenklumpning af blodet, oxidativt stress og skader på det autonome nervesystem.